Dok PRASIĆI poskupljuju u Šumadiji, POJEFTINJUJU na severu i jugu

Dok PRASIĆI poskupljuju u Šumadiji, POJEFTINJUJU na severu i jugu

Viša otkupna cena teladi SM rase u klanicama na području Braničevskog regiona. Skuplja prasad na području Požarevca i Kraljeva, a jeftinija na području Čačka, Leskovca, Novog Sada. Cene jagnjadi varirale su od mesta do mesta u zavisnosti od obima ponude i tražnje.

Cene bikova, krava za klanje i teladi

Protekle je sedmice zabeležen rast otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma u klanicama na području braničevskog regiona. Dominirao je iznos od 480 din/kg. Ponuda grla bila je prosečna, a obim prodaje dosta slab. Pored teladi vršen je otkup tovne junadi do 300 kilograma po ceni od 360 din/kg i krava za klanje SM rase po ceni od 170 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu došlo je do pada prodajne cene tovne junadi od 350 do 4.80 din/kg. U sedmici za nama dominirao je iznos od 260 din/kg, a ponuda je bila prosecna. Prodajna cena teladi SM rase do 160 kilograma i tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma bile su više u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Užicu. Za telad su kupci trebali da izdvoje 500 din/kg, a za tovne bikove 350 din/kg.

Rast otkupne cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma u zabeležen je u klanicama na teritoriji nišavskog regiona protekle sedmice. Cena iznosila je 370 din/kg. U klanicama na teritoriji moravičkog regiona došlo je do rasta tovne junadi preko 480 kilograma i tovnih bikova preko 500 kilograma. Kod obe kategorije goveda dominirao je iznos od 330 din/kg. Otkupna cena tovne junad preko 480 kilograma bila je niža tokom protekle nedelje u klanicama na području južno-banatskog regiona, jer je otkup najviše vršen po ceni od 300 din/ kg.

Prodajna cena teladi SM rase do 160 kilograma i tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma ostale su nepromenjene u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Kraljevu. Za telad su kupci trebali da izdvoje 690 din/kg, za tovne bikove 360 din/kg, a za krave za klanje 250 din/ kg.

Cene prasadi, svinja i krmača za klanje

Klaničari sa područja Braničevskog regiona po višim su cenama u odnosu na prethodni period vršili otkup prasadi od 16 do 25 kilograma, pošto je dominirao iznos od 300 din/kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Dominirao je iznos od 160 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu evidentiran je pad prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma, pošto se prodaja nejčešće odvijala po ceni od 390 din/kg. Rast prodajnih cena tovnih svinja evidentiran je na stočnoj pijaci u Kraljevu. Za grla od 80 do 120 kilograma trebalo je izdvojiti 230 din/kg, a za grla preko 120 kilograma Na stočnoj pijaci u Čačku došlo je do pada prodajnih cena obe kategorije prasadi, pošto je najčešća cena grla do 15 kilograma iznosila 380 din/kg, a grla od 16 do 25 kilograma po ceni od 350 din/kg.

Prasad od 16 do 25 kilograma bila su jeftinija protekle sedmice i na stočnoj pijaci u Leskovcu. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 390 din/kg. Pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma zabeležen je i u klanicama na teritoriji južnobačkog regiona, jer je dominirao iznos od 380 din/ kg. Klaničari sa područja nišavskog regiona po nižim su cenama u odnosu na prvu nedelju maja vršili otkup prasadi od 16 do 25 kilograma, pošto je dominirao iznos od 320 din/kg. Prasad od 16 do 25 kilograma bila su jeftinija protekle sedmice i na stočnoj pijaci u Nišu. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 350 din/kg

Cene jagnjadi, šilježadi, ovaca i koza

Prema izveštaju reportera STIPS iz Požarevca otkupna cena jagnjadi bila je viša u odnosu na prvu sedmicu maja u klanicama na području Braničevskog regiona, pošto je dominirao iznos od 360 din/kg. Za razliku od jagnjadi otkupna cena šilježadi bila je niža, jer se otkup najčešće obavljao po ceni od 160 din/kg. Na pijaci žive stoke u Požarevcu zabeležen je pad prodajne cene ovaca na 140 din/kg. U periodu 9.-15. maja tekuće godine zabeležen je pad otkupne cene jagnjadi na 390 din/kg na stočnoj pijaci u Novom Sadu.


Ponuga grla bila je prosečna, a prodaja slaba. Otkupna cena jagnjadi bila je niža tokom druge sedmice maja u klanicama na području nišavskog regiona, pošto je dominirao iznos od 300 din/kg. Za razlliku od njih viša je bila otkupna cena ovaca. Dominirao je iznos od 170 din/kg. Na stočnoj pijaci u ovom gradu evidentiran je, takođe, pad prodajne cene jagnjadi na rast prodajne cene koza, jer je dominiro iznos od 130 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Užicu došlo je do pada prodajne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period, jer je dominirao iznos od 330 din/kg. U klanicama na području zlatiborskog regiona, takođe, je evidentiran pad otkupne cene jagnjadi na 330 din/kg. Jagnjad su u sedmici za nama bila jeftinija i na stočnoj pijaci u Smederevu, jer se prodaja najčešće odvijala po ceni od 380 din/kg. U klanicama na području ovog grada i okoline niža je bila otkupna cena jagnjadi, jer je dominirao iznos od 330 din/kg.

Izvor: STIPS


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica