Dobrom poljoprivrednom praksom do kvalitetnijeg mleka

Dobrom poljoprivrednom praksom do kvalitetnijeg mleka

Kada se bavite proizvodnjom mleka i gajenjem životinjima uopšte, dosta pažnje i vremena treba posvetiti kako bi vaše životinje bile zdrave. Pored zdravlja i higijena štala i samih grla veoma je važna i utiče na kvalitet mleka. O tome kako da dobrom poljoprivrednom praksom proizvedete kvalitetno mleko piše Ljiljana Nerandžić iz Poljoprivredne stručne savetodavne službe u Kraljevu.

 

Ilustracija: Proizvodnja mleka - © Pixabay

Da bi proizveli mleko dobrog kvaliteta, sa malim brojem bakterija i somatskih ćelija bez upotrebe antibiotika i hemijskih rezidua, moramo da ispoštujemo određene procedure, odnosno pravila dobre higijenske prakse.

Proizvodnja mleka – težak posao, ali sa sigurnom zaradom

Jedno od pravila za proizvodnju mleka sa smanjenim brojem somatskih ćelija i higijenski ispravnog mleka je da su krave zdrave i da im se obezbede dobri uslovi smeštaja u smislu dovoljno prostora, svetlosti i vazduha. Pored navedenog potrebna je  dobra higijena vimena, štale i muzača, i treba posvetiti pažnju o zdravlju muznih grla.

Uslovi smeštaja treba da budu takvi da obezbede dovoljno prostora za ležanje i kretanje ukoliko se radi o slobodno načinu držanja, kvalitet poda treba da bude takav da ne dolazi do klizanja grla i povredjivanje vimena, kvalitetna prostirka treba da bude suva i čista i da se redovno menja da ne bi došlo do zaprljanosti grla a time i kontaminacije mleka.

Higijena veoma važna prilikom muže - © Pixabay

Staja treba da bude konforna, okrečena, provetrena, suva, čista i sa dovoljnom količinom dnevne svetlosti.  Jednom godišnje treba okrečiti i očistiti ležišta jasli i pojilica. Оsim svakodnevnog čišćenja treba obezbediti i dovoljno svetlosti u staji preko stajskih prozora. Da bi krava imala dovoljno svetlosti potrebno joj je obezbediti oko 0,5 m kvadratnih prozorske površine.


S obzirom da se u zimskim mesecima muža obavlja u noćnim uslovima staja mora da ima dobro rešeno veštačko osvetljenje. Provetravanje je neophodno kako bi se iz staje izbacile čestice prašine i mikroorganizmi i svi gasovi kao što su amonijak, sumporvodonik i metan.

Mlečno govedarstvo naporan ali isplativ posao

 


Velika zaprljanost vimena u oba sistema drzanja krava vezanom i slobodnom takođe može dovesti do kontaminacije mleka. U slobodnom sistemu vime dolazi u kontakt sa fecesom najcesce putem zaprljanih zadnjih ekstremiteta i prskanjem osoke pri prolasku krave preko zaprljanih hodnika. U vezanom sistemu gde krave nemaju mogućnost izbora mesta na kome će da legnu, do kontaminacije vimena dolazi direktno ležanjem životinja na zaprljanom ležištu.

 


Krave - © Pixabay

Dobra higijena muže podrazumeva pranje i čišćenje vimena obično pranje vodom i sušenje ili se radi po sistemu suvog pranja vimena. Ovakva sredstva se nanosi posebnim posudama aplikatorima i briše se ubrusom posle nekoliko minuta tako što se skida aktivna pena a time i mikroorganizmi sa vimena i smanjuje se mogućnost kontaminacije.

Koliko je teško živeti od proizvodnje mleka

Drugi korak je izmuzivanje prvih mlazeva mleka jer u njima ima najviše mikroorganizama. Izmuzivanje se vrši u posebnu posudu sa crnim dnom i na taj način se procenjuje kvalitet mleka. Ukoliko ima ugrušaka, sluzi ili krvi to je znak a se radi o mastitisu i to mleko ne bi trebalo da se koristi niti da se predaje mlekari. Broj somatskih ćelija je indikator pojave infekcije mastitisa. Mastitis je najveca i najskuplja bolest mlečnih stada .

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: Dipl. inž. Ljiljana Nerandžić PSSS Kraljevo

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica