Da li je mleko košute zdravije od kravljeg?

Da li je mleko košute zdravije od kravljeg?

Kompanija sa Novog Zelanda osvojila je nagradu za jedan veoma zanimljiv proizvod, a reč je o mleku u prahu košuta crvenog jelena. Da li biste vi pili ovo mleko?

Grla crvenog jelena - © Pixabay

Pored krava, ovaca i koza koje se gaje zbog mleka, praksa je da se koristi mleko jaka, kamila i magarica. Kompanija sa Novog Zelanda, donela je novinu u agrobiznisu kada su rešili da proizvode i prodaju mleko košuta.

Za mleko gaje vrstu crvenog jelena, koja je po građi veoma krupna i autohtona za zapadnu Evropu, a u Novi Zeland dospela je u kasnom 19 veku, prvenstveno zbog lova. Crveni jelen nije prva vrsta koja se koristi za mužu, jer se mleko irvasa i losova koristi za ishranu na teritoriji Rusije.

Iako je reč o veoma rasprostranjenoj vrsti, muža se ne praktikuje prvenstveno iz dva razloga, prvo jer ne daju veliku količinu mleka, i drugo što veliki deo svetske populacije ne konzumira često mleko divljači.

Mleko ovih životinja znatno se razlikuje od kravljeg, ima manje šećera, i sadrži više masti i proteina.

Kompanija pod nazivom „Pamu“ prva je u svetu koja je počela sa komercijalnim uzgojem crvenih jelena za proizvodnju mleka, koje prerađuju u prah za kasniju upotrebu. Kompanija raspolaže sa krdom koje broji 80 grla, po sezoni proizvede nekoliko stotina litra mleka. Nasuprot tome, genetskom selekcijom krava, one mleko daju tokom cele godine i jedno grlo u proseku da 8.700 litra mleka. Sa obzirom da samo postoji samo jedna kompanija koja se bavi proizvodnjom mleka od ženki crvenog jelena, očekuje se visoka cena.

Izvor: Modern farmer

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica