Istražujemo: Koji traktorski utovarivač je najbolji izbor za stočnu farmu?

Istražujemo: Koji traktorski utovarivač je najbolji izbor za stočnu farmu?

Traktor utovarivač - © Pixabay

Poslovi oko domaćih životinja iziskuju veliki obim rada na farmama, pogotovo na farmi svinja, krava muzara ili tovnog uzgoja goveda. Ove životinje godišnje proizvedu ogromne količine nusproizvoda (čvrstog stajnjaka) koji treba premeštati iz štale i prikladno skladištiti. Pored toga, potrebe za skladištenjem hrane i stajnjaka zahtevaju pozamašan prostor. Istražili smo koji tip mašine će biti odgovarajući za snabdevanje životinja neophodnom hranom, kao i premeštanje velikih količina stajnjaka.

Postoje razni tipovi držanja i ishrane životinja, poput goveda i svinja, čija potreba za ishranom, njenim skladištenjem, te čišćenje prostora u kojima borave, iziskuje veliki obim svakodnevnih poslova.

Najčešći primer koji se može zateći na stočnoj farmi je traktor manje snage sa prednjim utovarivačem, zatim sledi telehendler odnosno teleskopski manipulator, dok se treći slučaj odnosi na zglobni utovarivač.

Dominantni tip mašine za ove poslove na većini farmi je traktor sa prednjim utovarivačem jer je konstruisan da bude što je moguće univerzalnije, a opremljen je sa pouzdanom, i još važnije, opremom sa niskim troškovima održavanja.

Traktor je pravi izbor, pre svega na gazdinstvu gde su manje količine dnevnog prenosa hrane i stajnjaka, zato što se takvi poslovi obave u kraćem roku, nego što je slučaj na farmi od npr. 2000 grla krupne stoke.

Za ovakav traktor potrebno je dosta promišljanja i velika investicija u dodatnu opremu, što se odnosi na: glavni ram utovarivača (kakvog je tipa, da li postoji model koji može da se adaptira na šasiju traktora, da li traktor prvenstveno poseduje ram odnosno nosač utovarivača-konzole), kakav tip adaptera će biti opravdan za korišćenje (tip kašike, vile za bale, paletne viljuške…), zadovoljavajuća podizna moć hidraulike konzole tj. nosivost itd.

Traktor sa prednjom konzolom je odlična investicija na manjim farmama zato što se posle štalskih poslova mogu obavljati radovi u polju, čime se agregat isplati brže jer se koristi više sati godišnje.

Traktor utovarivač - © Pixabay


Za neke traktore, zavisno od podizne moći i rasporeda težine na mostovima (prednjoj i zadnjoj osovini), je nužno nabaviti kontra teg, odnosno balast koji će doprineti efikasnosti izvođenja operacije, stabilnosti i prevenciji mogućeg oštećenja usled delimičnog ili potpunog prevrtanja.

Pored ovog, univerzalni traktor manjih snaga (do 110 ks) je kompaktan, ali mu je radijus okretanja nepoželjno velik za dvorišne poslove, čime se gubi na efektivnosti operacije. Još jedan bitan faktor pri odabiru traktora je preglednost na utovarivač sa vozačeve pozicije.

Sledeća opcija je telehendler (teleskopski manipulator), koji se koristi na srednjim i visoko produktivnim, i velikim farmama sa značajnim brojem životinja, gde se godišnje količine stanjaka mere stotinama i hiljadama tona.


Nabavka telehendlera je isplativa jer će se koristiti opravdani broj sati, kako na dnevnom, tako i na godišnjem nivou. Telehendler je većih gabarita od malog ratarskog traktora, ali postoje i mini telehendleri koji u nekim slučajevima (cenovno, ili na osnovu opreme) mogu da zamene univerzalca.

Manipulator standardne veličine je odlična investicija ako se sa traktorom ne postižu radovi u polju i farmi, pogotovo ako farma poseduje i biogasno postrojenje. Još jedna prednost u odnosu na traktor jeste ta, da može biti namenska mašina, odnosno pretežno za rad na farmi.


Konkretne prednosti u odnosu na traktor su: manji radijus okretanja (bolje manevarske sposobnosti zbog upravljivosti sva 4 točka), veći dohvat (teleskopska konzola se izvlači, produžava, ima veći domet), veća nosivost nego traktor iste snage, može da poseduje zadnji podizni mehanizam i vučnu kuku za prikolicu, ukupna visina može biti niža što olakšava ulaz u objekte sa niskim otvorom vrata.

Mane u odnosu na traktor su: visoka nabavna cena (svaka specijalizovana mašina ima veću cenu, nego adaptacija neke postojeće), kao i mali obim tipova poslova, koji su opravdani ako postoje u dovoljnoj meri.

Traktor utovarivač - © Pixabay

Treća opcija je zglobni utovarivač, kojih ima od minijaturnih, sa manje od 80 ks i malom nosivosti mase oko 1 tone, do masivnih, težine preko 10 tona i nosivosti preko 5 tona, sa snagom motora 200+ ks.

Dok se mali utovarivači koriste na porodičnim gazdinstvima, ili recimo i uslužno, veliki utovarivači pronalaze svoje kupce u velikim industrijskim kombinatima, gde postoji sinergija domaćih životinja, recimo muznih krava i biogasnog postrojenja, na kojim se premeštaju impozantne količine materijala.

Zglobni utovarivači imaju slične osobine kao i telehendleri, ali upoređujući velike primerke, utovarivač proizilazi kao skuplja mašina od telehendlera za iste potrebe (posmatrano spram obima poslova), dok za manje modele isplativost, prvenstveno cenovna, ide u prilog zglobnim utovarivačima.

Traktor utovarivač - © Pixabay

Sumirano gledano, bez obzira na potrebe i gabarite farme, zbog današnjih tehničkih dostignuća telehendler nudi najviše mogućnosti spram traktora i utovarivača, ako se koristi dovoljan broj sati za specijalizovane poslove.

Telehendler poseduje: nižu ukupnu visinu (lakše prolazi ispod manjih vrata na štali i sl.), bolju stabilnost (niže težište), odličnu manevrisanost i mali radijus (sva 4 točka upravljiva), veliki dohvat konzole (preko 4 metra za manje modele, 8 i više metara za velike, okvirno), može da poseduje zadnji podizni mehanizam i kuku za prikolicu (korišćenje u premeštanju priključnih mašina i prevoz raznovrsnog materijala prikolicom, max. brzina do 40 km/h), niža cena od utovarivača za iste obime poslova, mogućnost nabavke najrazličitijih prednjih adaptera (kašike, vile, četke, itd.).

Svakako, prilikom izbora traktora utovarivača, pored nabavne cene mašine, treba uzeti u obzir i cenu servisnih intervala, kao i operativnih troškova i delova.

Bez obzira da li se radi o traktoru, telehendleru ili zglobnom utovarivaču, treba birati onaj sa kontinualno-varijabilnom transmisijom zbog učestalog menjanja brzina kod powershift transmisije, koja prilikom rada zahteva stalno pritiskanje tastera radi promene stepena prenosa.

Takođe treba odabrati mašinu koja ima reverzer – kratku polugu kojom se jednim potezom menja pravac kretanja, čime se operater više fokusira na rad sa konzolom, tj. kašikom, vilama ili dr.

Naknadna adaptacija traktora sa ramom za konzolu može biti izuzetno skupa, i ako se kupuje traktor sa potrebama za rad na farmi, savet je da ga obavezno opremite šasijom koja ima nosač utovarivača.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica