Čistoća objekata: Sprečite stvaranje bakterija u živinarnicima

Čistoća objekata: Sprečite stvaranje bakterija u živinarnicima

Objekti za smeštaj živine veoma se važni, zato se i preporučuje da se oni grade namenski za određene vrste i životinja koje će u njima živeti. Veoma je bitno da i životinje i sami objekti budu pod stalnim stručnim nadzorom. Posebno treba voditi računa o čistoći samih objekata kao i o mogućem riziku od stvaranja štetnih bakterija.

Održavanje živinarnika - © Pixabay 

Ovi objekti treba da ispunjavaju određene standarde kada je reč o materijalima za izgradnju, površini prostora za svaku životinju, visini plafona, ventilacionim sistemima, kanalima za izđubravanje i osvetljenju.

Sa stanovišta zaštite zdravlja životinja, objekti moraju zadovoljiti sledeće standarde: dovoljnu kvadaraturu predviđenu za pojedine kategorije i grla pojedinačno, dovoljnu količinu svežeg vazduha i pravilnu izmenu vazduha u štali, pravilno postavljen kavez, adekvatnu temperaturu i temperaturni režim u proizvodnim objektima, zaštitu od vetrova i od promaje.

Usled niskih spoljašnih temperatura, koje su karakteristične za zimski period, vrlo često dolazi do kondezacije zidova u objektima, pri čemu dolazi do narušavanja mikroklimatskih uslova u objektu i povećanja vlažnosti vazduha. Razlog ovakvih pojava jeste loša izolacija objekata.

Održavanje živinarnika - © Pixabay 

Ovakve pojave dovode do niza faktora koji loše utiču na živinu, a to su: povećanje vlažnosti prostirke, pojava raznih sojeva bakterija na prostirkama, opadanje perja kod živine, povećana zaprljanost živine, smanjena konzumacija hrane i vode usled čega dolazi do slabijih proizvodnih rezultata.

Preporuka Poljoprivredne savetodavne i stručne službe je da treba uraditi izolaciju spoljne strane objekata, a da ukoliko dođe do neželjenih situacija, treba sprovesti dodatno provetravanje objekata, izvršiti dezinfekciju prostirke i usled smanjene konzumacije hrane i povećati ukupnu energiju u obroku.


Autor: mr Ranđelović Dejan, PSSS Leskovac

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica