Stočarstvo: Broj grla u Evropi opao za 8.9% u poslednjih 20 godina

Stočarstvo: Broj grla u Evropi opao za 8.9% u poslednjih 20 godina

U periodu od dve decenije, uočen je pad u broju žive stoke širom Evropske unije. Između 2001 i 2020, ukupan broj svinja, goveda, ovaca i koza u EU pao je u proseku 8.9%. Najveći pad u pogledu procenata za stočarstvo, zabeležen je u broju ovaca, dok je umanjenje svinja relativno blago. Gledajući u dublje detalje u razvoj između 2019 i 2020, populacija svinja u EU uvećala se za 2.2%, dok je uočen pad od 0.9% u broju goveda.

stočarstvoBroj grla u Evropi opao za 8.9% u poslednjih 20 godina - ©Pixabay

EU ima znatan broj stoke: u 2020. bilo je 146 miliona svinja, 76 miliona goveda, i oko 75 miliona ovaca i koza na farmama Evropske unije.

Takođe, većina stoke iz EU nalazi se u samo nekoliko država članica.

Između petine i četvrtine goveda nalazi se u Francuskoj, a oko 22.4% svinja i ovaca (24.8%) locirano je u Španiji.

Neke EU zemlje su relativno specijalizovane u uzgajanju određene stoke. Na primer, Irska i Španija ističu se kada je reč o uzgoju goveda, dok se Danska i Francuska izdvajaju u uzgajanju svinja.

Stočarstvo: Rasprostranjenost na teritoriji EU

Indeks rasprostranjenosti za stočarstvo ukazuje na to da su Holandija (3.8), Malta (2.9) i Belgija (2.8) imale najveći broj stočnih jedinica u odnosu na hektar poljoprivrednog zemljišta.

Sa druge strane, uzgoj stoke u Baltičkim zemljama i Bugarskoj je manji, i to niži od 0.30 jedinica stoke po hektaru.


evropska-unijaStočarstvo najzastupljenije u Holandiji - ©Pixabay

Proizvodnja i izvoz mesa u EU

U 2020. EU je proizvela 23 miliona tona svinjskog mesa. To je bilo više od procenjenog nivoa živinskog mesa, 13.6 miliona tona, što je dva puta više od proizvedenog goveđeg mesa, 6.8 miliona tona.

U periodu između 2004-2020, uočen je nagli porast u proizvodnji živinskog mesa, sa EU proizvodnjom koja je porasla za čak 45.6%. Nivo proizvodnje svinjskog mesa porastao je za 9.2%, iako se većinski deo tog rasta odvijao tokom 2013. godine.

U 2020. nešto više od jedne petine (5.1 milion tona) svinjskog mesa poreklom iz EU došlo je zaprvao iz Nemačke. Dok je španija imala sličan udeo, oko 21.7%.


Najvišinivo proizvodnje živinskog mesa bio je u Poljskoj (19.8% od EU ukupne proizvodnje). Dok su Španija (12.6%), Francuska (12.3%), Nemačka (11.9%) i Italija (10.2%) takođe zauzele dobre pozicije.

Više od petine ukupnog evropskog goveđeg mesa došlo je iz Francuske (1.4 miliona tona). Nemačka (16%), Italija (10.7%), Španija (9.9%) i Irska (9.3%) pratile su ovu državu.


proizvodnja-mleka-u-EUU 2020. proizvodnja svežeg mleka na farmama EU iznosila je 160.1 milion tona - ©Pixabay

Proizvodnja mleka i žitarica

U 2020., proizvodnja svežeg mleka na farmama EU iznosila je 160.1 milion tona. Što predstavlja porast od 2.0 miliona tona u odnosu na prethodnu godinu.

Najveći deo proizvedenog svežeg mleka odlazi u mlekare, a samo oko 10.6 miliona tona se koristi na samim farmama. Dakle, od strane samih proizvođača, ili se direktno prodaje kupcima, ili se odmah dalje prerađuje.

Kada je reč o žitaricama, najveći deo proizvedenih žitarica u EU koristi se za ishranu životinja, a oko 30% odlazi u upotrebu kao hrana za ljude. Jedan mali deo koristi se i za biljna ulja.

 

Izvor: Feed Navigator

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica