ZAŠTO je šećerna repa LOŠ izbor za predusev, a ULJANA REPICA sjajna za ove kulture?

ZAŠTO je šećerna repa LOŠ izbor za predusev, a ULJANA REPICA sjajna za ove kulture?

Plodored u proizvodnji može biti ključni faktor uspeha, ali i neuspeha. Uzgoj iste vrste na istoj parceli duži vremenski period dovodi do narušavanja kvaliteta zemljišta, dok se plodoredom sprečavaju i napadi prouzrokovača različitih bolesti i štetočina koji umanjuju prinose i narušavaju kvalitet plodova. Izbor loših preduseva ima podjednako loš efekat kao i monokultura.

Koji su dobri a koji loši predusevi? Tablica plodoreda za 15 povrtarskih kultura

Zašto je šećerna repa poslednjih godina loš predusev pšenici, soji, kukuruzu i suncokretu?

Pravog i pouzdanog odgovara još uvek nema, ali se pretpostavlja da je u pitanju čitav kompleks faktora, od kojih su najvažniji: tehnologija proizvodnje šećerne repe je svake godine sve intenzivnija (upotrebljava se teška mehanizacija, koja izaziva preterano sabijanje zemljišta i pogoršavanje njegovih fizičkih osobina. Ovome treba dodati još i to, da se u našojratarskoj proizvodnoj praksi nepravilno koriste saznanja o svrsishodnosti redukovane obrade zemljišta). Zatim, za šećernu repu se upotrebljava veliki broj pesticida (herbicida za suzbijanje korovskih biljaka, fungicida za suzbijanje prouzrokovača bolesti, kao i insekticida za suzbijanje zemljišnih i štetnih insekata nadzemnih organa biljaka) i mineralnih đubriva, što sigurno izaziva određene hemijske i biološke poremećaje zemljišta. Konačno, šećerna repa je i veliki potrošač vode i stoga se ona, kao loš predusev, naročito javlja u sušnim godinama.

Uljana repica – sjajan predusev za šećernu repu i krompir

Uljana repica ima pozitivan uticaj na strukturu zemljišta, što omogućava obradu zemljišta za naredni usev. Zahvaljujući ovoj karakteristici, ona utiče na poboljšanje biološke aktivnosti u zemljištu, ali i balansa humusa u zemljištu. Korenov sistem uljanih repica luči folnu kiselinu koja potpomaže mikrobiološku aktivnost u zoni korenovog sistema (rizosferi) čime se ubrzava razlaganje velike količine organske materije koja ostaje nakon njihove žetve i na taj način se prirodnim putem povećava plodnost zemljišta (sadržaj humusa). Takođe, koren uljanih repica luči određene inhibitore koji sprečavaju klijanje semena i rast nekih drugih biljaka i korova, čime se uljane repice praktično na prirodan način bore protiv neprijatelja. U novije vreme, industrijske sorte uljanih repica u korenu sadrže materije koje imaju izražen nematofobni karakter, što ih preporučuje za predusev, na primer šćernoj repi i krompiru.

Izvor: POLJOPRIVREDNE MOZGALICE 1000 ZAŠTO, 1001 ZATO, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica