ZAHTEVI FARMERA: 11 stavki za sistemska rešenja u agraru

ZAHTEVI FARMERA: 11 stavki za sistemska rešenja u agraru

18. Zimski seminar farmera održan je od 22. do 28. januara 2023. godine na Tari u hotelu “Omorika”. Kao i na svakom prethodnom seminaru, na kraju je održana tribina na kojoj su formirani stavovi i zahtevi za koje se, po mišljenu poljoprivrednika, članova Kluba 100P plus, moraju u što kraćem roku iznaći rešenja.

Na tribini je konstatovano da se neki stavovi ponavljaju iz godine u godinu. Moramo da naglasimo da Klub 100P plus ove godine slavi 20 godina postojanja i da je u svojim zahtevima i nastojanjima da se sistemski reše problemi u agraru, dosledan od prvog dana.

Seminar na Tari
Zahtevi i preporuke sa 18. Zimskog seminara farmera

1. Insistiramo na osnivanju poljoprivredne komore!

2. Što hitnije doneti Zakon o profesionalnom poljoprivrednom gazdinstvu sa pripadajućim pravima i obavezama.

3. Omogućiti profesionalnim PG mnogo veće subvencije, posebno za investicije.

4. Što pre uraditi reformu penzionog sistema za poljoprivrednike!

5. U interesu opstanka ljudi na selu koristiti pozitivna iskustva iz EU – pokrajina Baden Vitenberg, gde poljoprivredno zemljište može da kupi isključivo farmer.

6. Pronaći rešenje za pomoć stočarima koji su u nezavidnoj situaciji već duže vreme.
Predlog: Ukinuti pravo prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta jer dovodi u neravnopravan položaj stočare iz Vojvodine i uže Srbije.

7. Poreskom politikom destimulisati kupovinu poljoprivrednog zemljišta od strane kupaca kojima poljoprivreda nije jedino zanimanje. Ukinuti porez na zakup poljoprivrednog zemljišta na ugovore do 10 ha i prihvatati sve međusobno potpisane ugovore, bez overe kod notara.


8. Ukinuti carinu na uvoz mineralnog đubriva!

9. Ukinuti akcize na dizel gorivo za registrovana PG za površinu koja je prijavljena u Registru.

10.Sve investicije do 50.000 evra da budu obuhvaćene nacionalnim merama, za sve sektore biljne proizvodnje.


11. Iznos podsticaja u Nacionalnim merama vratiti na 3 miliona dinara.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica