ZA NAJBOLJU SILAŽU preporučeni su ovi ZP hibridi, a EVO i zašto: Institut za kukuruz “Zemun Polje”

ZA NAJBOLJU SILAŽU preporučeni su ovi ZP hibridi, a EVO i zašto: Institut za kukuruz “Zemun Polje”

Silaža je najracionalniji vid korišćenja biljke kukuruza, a Institut za kukuruz „Zemun Polje“ s velikom pažnjom proizvodi hibride koji su namenjeni za silažu. U Srbiji se osilira između 3 i 5% površine pod kukuruzom za silažu. To je oko 40 do 50 000 ha. Najpoznatiji hibridi za silažu su ZP 735, ZP 704, ZP 677, ZP 684 – poboljšivač silaže od starije, ranije stvorenih hibrida, i novi hibridi, posebno preporučeni: ZP 707, ZP 758 i ZP 873.

Sagovornik: Dr Života Jovanović

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica