Svet poljoprivrede Prodavnica

Upoznajte Banat iz vazduha

Nekada je Banat bio veoma močvaran, a kada je isušen postao je jedno od najplodnijih zemljišta u Evropi.

Samim tim, danas ga karakteriše poljoprivreda, ali i ona se menja. Danas, umesto konja, zemlja se obrađuje najmodernijim mašinama. Na brojnim pašnjacima i danas se napasaju ovce i goveda.

Nepregledna ravnica prostire se u nedogled, a na granici sa Rumunijom počinju Karpati i nazire se Vršački breg. Energija vetra postala je zaštitni znak Banata, pa delovi Južnog Banata sada više podsećaju na Holandiju. Nekadašnja banovina pretrpela je značenje izmene i još uvek se menja.

Komentari