Tradicija kvaliteta semena ZP hibrida kukuruza

Tradicija kvaliteta semena ZP hibrida kukuruza

Veoma važan preduslov za ostvarivanje što višeg genetičkog potencijala rodnosti hibrida kukuruza je nesumljivo kvalitet semena. To podrazumeva odgovoran i precizan rad u svim segmentima proizvodnje, dorade i pakovanja semena.

Kukuruz © Institut za kukuruz "Zemun Polje"

Proizvodnja se obavlja kod odabranih proizvođača u što optimalnijim proizvodnim uslovima (kvalitetno zemljište, maksimalna agrotehnika, sistemi za navodnjavanje). Pored zakonom propisane kontrole proizvodnje semena organizuje se i dodatna tzv. super kontrola od strane stručnih kadrova Instituta.

Nakon blagovremene berbe i dobro organizovanog transporta pristupa se procesu dorade semena. Za tu namenu koristi se dobro poznat i cenjen doradni centar Instituta uz određene inovacije u pogledu pakovanja i paletiranja.

Količina proizvedenog semena zahteva i angažovanje drugih doradnih centara koji poseduju modernu opremu i stručne kadrove a sve to uz nadzor Instituta. Seme se uglavnom izdvaja u dve frakcije, sitniju sa dimenzijama 6,5-8,5 mm i krupniju 8,5-11,0 mm.

Dobro obavljena proizvodnja uz preciznu doradu rezultira odličnim vrednostima parametara kvaliteta semena. U većini slučajeva vrednosti važnijih parametara (ukupna klijavost, energija klijanja, čistoća) su značajno iznad zakonom propisanih normi. Tako ukupna klijavost često ima vrednosti iznad 95% pa čak i do 99% uz adekvatnu energiju klijanja.

Kukuruz © Institut za kukuruz "Zemun Polje"

Čistoća je skoro uvek 99% i iznad toga. Ovom poslu značajan doprinos daje i ISTA akreditovana laboratorija za ispitivanje kvaliteta semena.

Kvalitetno seme uz adekvatan tretman obezbeđuje planirani sklop i brz početni porast kao dobru osnovu za bolji prinos.


Pored zakonom obavezujućeg tretmana fungicidom (MAXIM XL 035FS) određena količina semena (~50%) je sa dodatnim tretmanom insekticidom Force 20 CS. U svim slučajevima je zastupljen tretman sredstvom za oblaganje semena SEPIRET koji poboljšava prijemčivost aktivnih supstanci primenjenih pesticida na seme kao i druge tehničke karakteristike semena (sipljivost).

Pridavanje važnosti kvalitetu semena je proces koji traje.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica