Suzbijanje SVIH najznačajnijih korova u kukuruzu posle nicanja? Da, moguće je!

Suzbijanje SVIH najznačajnijih korova u kukuruzu posle nicanja? Da, moguće je!

Primena herbicida posle nicanja kukuruza omogućava sigurno delovanje, uglavnom nezavisno od vremenskih uslova. Sa druge strane, primena ove grupe herbicida se odvija u najdelikatnijem periodu razvoja kukuruza – onda kada se formira prinos!

Kukuruz nakon nicanjaFoto:Bayer Crop Science Srbija

Zašto je važan pravilan odabir herbicida?

Herbicidi na dva načina utiču na uvećanje ili umanjenje stresa kod biljke kukuruza – brzo i sigurno suzbijaju korov, ali i sami mogu imati negativan uticaj na biljku kukuruza. Neadekvatnim odabirom herbicida u post-em primeni u velikoj meri možemo uticati na krajnji rezultat kao što su prinos i profitabilnost.

Loš odabir herbicida često izaziva stresne uslove koji se kasnije mogu manifestovati i kroz umanjenje inicijalnog broja redova na klipu. Istovremeno, nedostakom dobre poljoprivredne prakse svedoci smo ubrzane pojave rezistentnih korova u proizvodnji kukuruza.

LEK paket za efikasno suzbijanje korova i visoku bezbednost useva

U segmentu herbicida koji se koriste posle nicanja korova i kukuruza, kombinacija herbicida Equip i Laudis je od strane mnogih proizvođača ocenjena kao najbolje i najsigurnije rešenje!

Ova dva herbicida imaju sledeće osobine:

• Visoku efikasnost i sigurnost u suzbijanju SVIH najznačajnijih korova u kukuruzu
• Jedinstvenu PROTEKTANT TEHNOLOGIJU odnosno visoku bezbednost za gajeni usev
OD tehnologiju odnosno formulaciju u obliku uljne disperzije koja obezbeđuje bolje prijanjanje, pokrovnost i usvajanje preparata, lako se meša sa vodom i obezbeđuje stabilnost rastvora u rezervoaru.

Monsoon active za široki spektar delovanja do 8. lista kukuruza

Pored herbicida Laudis i Equip, koji se na tržištu mogu naći zajedno u promotivnom paketu pod imenom LEK, kompanija Bayer u svojoj paleti ima i visoko efikasni herbicid Monsoon active, sa izuzetnim delovanjem na divlji sirak iz rizoma, muharike i širokim spektrom delovanja na brojne širokolisne korove.


KukuruzFoto:Bayer Crop Science Srbija

Karakteriše ga snažan efekat preko lista, ali i produženo delovanje preko zemljišta i svakako fleksibilno vreme primene, čak do 8. lista kukuruza. Stoga se sa sigurnošću može reći da kompanija Bayer ima rešenje za svaku njivu, uz garanciju sigurnosti i pozitivnog uticaja na prinos.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica