Raste li kukuruz kako valja? – Evo šta kažu ratari sa različitih područja Srbije

Raste li kukuruz kako valja? – Evo šta kažu ratari sa različitih područja Srbije

„Što sa neba padne nije pouzdan parametera za poljoprivredu“, rekao nam je u nedavnom razgovoru meteorolog Nedeljko Todorović. Ipak, po rečima ratara, u to isto nebo biće najpouzdaniji parametar u narednim danima, kako bi se sačekao zadovoljavajući nivo rasta kukuruza.

Ima li u ovoj godini velikih poteškoća usled vremenskih prilika koje su se dogodile u prethodnim mesecima? Iz razgovora sa ratarima sa različitih područja naše zemlje doznajemo sledeće.

Janko Turčan, proizvođač iz Stare Pazove navodi da su u našoj zemlji u odnosu na prethodnu godinu ljudi počeli sa većom proizvodnjom kukuruza, a to je jedan od razloga što je ove godine neujednačen rast u poređenju sa prošlom godinom, došao do izraza na pojedinim područjima.

„Čini mi se da je došlo do nekih mešanja frakcija sa nekih drugih lokaliteta i sve je to ušlo u iste vreće“, navodi Janko i zaključuje da će porast stabljika biti manji, generalno gledano, ali i da to ne bi trebalo da ostavi ozbiljne posledice po prinos.

„Ako imamo manju količinu lisne mase u stabljci faktički imamo manju laboratoriju koja pretvara Sunčeve zrake i sve što treba da prenese ka biljci i korenovom sistemu“, kaže Turčan.

Iz analize dr Živote Jovanovića doznajemo da je stanje na terenima sledeće.

„Nepovoljne temperature tokom druge polovine marta i prve dve dekade aprila učinili su da setva počne izuzetno rano i da se potom prekinula. U velikom delu aprila se nije mogla obavljati. Praktično, tek od treće dekade aprila stekli su se povoljni uslovi i onaj kukuruz koji je tada sejan nalazi se u dobroj kondiciji, doduše nešto manji u porastu – zbog nižih noćnih temperatura“, kaže Jovanović.

On navodi da je deo proizvođača koji je ranije sejao imao probleme održavanja i slabog nicanja, zbog čega su nastale i štete u ekonomskom smislu.


Odlučivaće vegetacija tokom jula i avgusta

Za prognozu uticaja na rod još je rano, kaže Jovanović.

„Ako usev kasni za desetak dana u početnim fazama, ne mora da znači da će biti štete. Višim temperaturama i boljim rasporedom padavina usev može na vreme da stigne i da da visok i stabilan prinos. Odlučivaće vegetacija tokom jula i avgusta meseca“, objašnjava on.


U ovom trenutku, pored iščekivanja povoljnih vremenskih prilika, pojedini proizvođači pokušavaju i sa upotrebom folijarne prihrane.

„Mi pokušavamo sa nekim folijarnim prihranama da iskoristimo maksimalno đubrivo koje smo bacili. To daje neke rezultate, ali oni nisu dovoljni“, objašnjava Jovica Jakšić, proizvođač iz Južnog Banata.


Slične mere preduzima i proizvođač Miroslav Kiš.

„Ako smo suzbili korove i imamo sklop biljaka preostalo nam je možda špart da pružimo ili kultiviramo. A onda da čekamo padavine“, objašnjava Kiš.

Sagovornici:

Janko Turčan, proizvođač iz Stare Pazove
Dr Života Jovanović, Institut za kukuruz Zemun Polje
Jovica Jakšić, proizvođač iz Južnog Banata
Miroslav Kiš, Asocijacija poljoprivrednika Srbije

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica