Pšenica u akciji, ali cene ukupno u PADU | Produktna berza

Pšenica u akciji, ali cene ukupno u PADU | Produktna berza

Najviše aktivnosti u nedelji za nama zabeleženo je na tržištu pšenice, koja drugu nedelju za redom zauzima primat u trgovanju. Negativan cenovni trend i dalje je prisutan kod svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Preko Produktne berze ukupno je prometovano 2.874 tona robe, čija finansijska vrednost iznosi 76.469.250,00 dinara. Obim prometa veći je za 29,17% u odnosu na prošlonedeljni.

Najvažnije iz protekle nedelje:

  • Najviše aktivnosti na tržištu pšenice
  • Negativan cenovni trend

 

Produktna berza

 

KUKURUZ

Na tržištu kukuruza, izražena je slaba tražnja i na nižem cenovnom nivou u odnosu na ponudu. U zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta prodaje, berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 22,00 do 23,00 din/kg bez PDV-a, uz tendenciju pada cene. Ponder cena iznosi 22,73 din/kg bez PDV-a ( 25,00 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, cena je niža za 3,12%.

PŠENICA

Tržište pšenice bilo je najdinamičnije. U strukturi kupaca našli su se mlinari, trgovci i izvoznici, a za razliku od prethodne nedelje kada je bilo interesovanja i za kvalitetniju pšenicu, ove nedelje tražnja je bila usmerena na pšenicu sa proteinom 11-12%. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 21,80 do 22,80 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 22,34 din/kg bez PDV-a ( 24,57 din/kg sa PDV-om), pokazujući pad od 6,93 % u odnosu na sedam dana ranije.

SOJA

Iako slaba, ponuda sojinog zrna u cenovnom rasponu od 58,00 do 58,50 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta nije rezultirala zaključenjem ugovora. Tražnja je bila izražena za manje količine i na nižem cenovnom nivou. Sojinim zrnom trgovalo se krajem nedelje po jedinstvenoj ceni od 57,00 din/kg bez PDV-a (62,70 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. Statistički posmatrano, cena je zabeležila pad od 1,72%.

JEČAM

Stočni ječam sa hektolitrom 60kg prometovan je po ceni od 22,50 din/kg bez PDV-a.


Milena Pajičić, Produktna berza

PRODUKTNA BERZA ZA MESEC APRIL

Produktna berza april 2023

KUKURUZ

 


Na tržištu kukuruza, prva polovina meseca donela je pojačanu tražnju od strane izvoznika i trgovaca. Pored suvog kukuruza, primetno veće bilo je interesovanje za kukuruz sa povećanim procentom vlage. Pojačana tražnja, uz slabu ponudu, pomerala je cenu u pozitivnom smeru posebno kod vlažnijeg kukuruza. Od sredine meseca dolazi do promene dinamike, javlja se veći broj ponuda, dok se kupci povlače. Trgovina suvim kukuruzom je nastavljena, dok ponude kukuruza sa 16% vlage nisu nailazile na odgovor tražnje. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom opsegu od 22,60 do 24,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 23,54 din/kg bez PDV-a ( 25,90 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na prethodni mesec pad od 5,65%. Ugovori za prirodno sušen kukuruz do 16% vlage zaključeni su u cenovnom rasponu od 22,00 do 23,60 din/kg bez PDV-a.

PŠENICA

Na tržištu pšenice tokom aprila beležila se veća aktivnost ponuđača, dok je tražnja bila slabija i na nižem cenovnom nivou. Tražnja izvoznika i trgovaca bila je usmerena na pšenicu sa slabijim parametrima kvaliteta 11-11,5% proteina, dok su mlinari tražili visok kvalitet zrna, sa minimum 14% proteina. Berzanski ugovori zaključeni su u rasponu od 22,50 do 26,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 24,38 din/kg bez PDV-a ( 26,82 din/kg sa PDV-om), pokazujući pad od 6,88% u odnosu na prosečnu martovsku cenu pšenice.


SOJA

Sojino zrno i dalje beleži izuzetno mali udeo u trgovanju. Na strani tražnje našli su se domaći prerađivači i trgovci zaintersovani za manje lotove. Početkom meseca sojinim zrnom se trgovalo u rasponu od 56,00 do 56,50 din/kg bez PDV-a, da bi krajem meseca, usled izuzetno slabe ponude, cena dostigla 58,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 57,12 din/kg bez PDV-a ( 62,83 din/kg sa PDV-om). U odnosu na poslednji upoređujući podatak, cena je niža za 10,05%. Berzanski ugovor za sojino zrno rod 2021 zaključen je po ceni od 56,00 din/kg bez PDV-a. Svi ugovori su realizovani uz obračun kvaliteta.

 

ULJANA REPICA

Ugovori za uljanu repicu rod 2022 zaključeni su po ceni od 48,09 do 49,26 din/kg bez PDV-a.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretovom sačmom sa 33% proteina trgovalo se u širokom cenovnom opsegu od 37,00 do 38,60 din/kg bez PDV-a. Manje količine robe spremne za promptnu isporuku kao i periodično veća potražnja uslovili su cenovne oscilacije na ovom tržištu.

 

JEČAM

Od ostalih roba, nuđen je stočni ječam po ceni od 25,00 do 25,50 din/kg bez PDV-a. Usled izostanka tražnje do trgovanja nije došlo.

 

Izvor: PRODUKTNA BERZA AD NOVI SAD

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica