Pioneer hibrid – P0725

Pioneer hibrid – P0725

Pioneerov hibrid kukuruza P0725 je novi hibrid vrlo visokog potencijala rađanja. Ima visoko, čvrsto stablo i viši položaj klipa, a zrno mu je u tipu polutvrdunca. Poseduje snažan korenov sistem i može se gajiti u svim regionima. Veoma je tolerantan na sušu i umereno visoke temperature, a u uslovima navodnjavanja jedan je od najprinosnijih hibrida. 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica