Ne moraju više da ORU, a komšije im zavide na ZDRAVIM usevima!

Ne moraju više da ORU, a komšije im zavide na ZDRAVIM usevima!

Posetili smo parcelu u Novom Kneževcu kako bismo se uverili na koji način adekvatan tretman zemljišta i biljaka utiče na zdravlje različitih kultura i povećanje prinosa. Šandor Dobo sa sinovima obrađuje oko 270 hektara zemlje, a sa nama je podelio ,,tajnu” zdravlja svojih biljaka i kvalitetnog prinosa.

Zbog nedostatka kišnih padavina, Šandor je sa svojom porodicom bio prinuđen da smanji površinu pod određenim kulturama. Kako nam je objasnio, kukuruz i suncokret slabo uspevaju baš iz ovog razloga. Pored ove dve kulture, porodica Dobo gaji još i ječam, pšenicu, uljanu repicu, a imaju i nešto graška, grahoricu i raž.

Zemljište – izazovi i rešenja

Tokom obrade zemlje, Šandor je primetio da se u zemljištu nagomilavaju fosfor i kalijum, pa su morali da reaguju. Šandor je inače studirao mikrobiliogiju, pa vrlo dobro zna da određene bakterije mogu da oslobađaju ta jedinjenja u zemljištu.

Iz ovog razloga, odlučili su se za preparate kompanije Biofor System, kako bi ceo proces bio optimizovan i kako bi biljke bile zdrave i napredne. U tom smislu, tretman semena preparatom BioGnezdo je bio prvi korak. Zatim je na red došao biostimulator BioEho, a za njim i Nitrogenius, što je pomoglo biljkama da lakše usvajaju hranljive materije.

Veoma brzo je Šandor primetio da preparati koje koriste itekako utiču na zdravlje biljaka, koje su bujnije, zelenije, robusnije, a razlika se videla i po prinosima koji su značajno veći.

Tretman žetvenih ostataka je veoma važan

Kako nam je Šandor objasnio, žetveni ostaci ostaju na njivama, bilo da je u pitanju slama, kukuruzovina ili nešto drugo, uz tretman BioPlugom. Rezultat je mnogo bolja razgradnja ostataka, povećanje udela humusa u zemljištu, kao i veće prisustvo korisnih bakterija koje žive u simbiozi sa biljkama.

S obzirom na to da su promenili sistem obrade zemljišta, porodica Dobo već godinama ne mora da ore. Izbacili su gruber, dublju obradu i podrivanje, trude se da obrada zemljišta bude što plića.

A da zemljištu prija ovakav tretman, shvatili su i po tome da su se pojavile gliste.


Biofor preparati garantuju veće prinose

Kako nam je objasnio Norbert Dančo, tokom protekle sezone radili su precizna merenja prinosa. Parcele na kojima su korišćeni Biofor System preparati dali su značajno veće prinose u odnosu na parcele na kojima preparati nisu korišćeni.

Iz svih navedenih razloga, Biofor preparate bi preporučili svim poljoprivrednim proizvođačima. Kako kažu, najbolje je probati na delu parcele i uveriti se sam u bolji kvalitet zemljišta, biljaka, a i u veći prinos koji sigurno neće izostati.

Podrška stručnjaka za timske rezultate

Stručnjaci iz kompanije Biofor System su u svakom trenutku dostupni poljoprivrednim proizvođačima. Kako su nam objasnili naši sagovornici, to je za njih veoma važno, jer imaju ,,milion pitanja”.


Oni zapravo zajedno učestvuju u procesu proizvodnje i raduju se svakom uspehu, jer je uspeh poljoprivrednika i uspeh stručnjaka iz kompanije Biofor System.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica