KWS ADVISIO: hibrid kome NIJEDAN ne može da parira u RANOJ SETVI!

KWS ADVISIO: hibrid kome NIJEDAN ne može da parira u RANOJ SETVI!

KWS ADVISIO je hibrid kukuruza koji cveta izuzetno rano, tolerantan je na nepovoljne klimatske uslove i daje sjajan prinos. Pitali smo stručnjake iz kompanije KWS zašto je ovaj hibrid tako poseban i zašto je prvi izbor poljoprivrednika širom Srbije.

KWS ADVISIO je hibrid koji pripada FAO grupi 500. Stablo mu je srednje visine sa srednje visoko postavljenim klipom.

U toku vegetacionog perioda će formirati veliki broj dugačkih, širokih, tamno zelenih listova i samim tim imaće veliku asimilacionu površinu kao i izražen staygreen efekat.

U toku proizvodnog procesa, proizvođači će primetiti njegovo izuzetno rano cvetanje i oplodnju kao i veoma teško zrno.

Ovaj hibrid spada u ClimaCONTROL3 grupu hibrida čija je osnovna karakteristika upravo stabilnost kao i tolerantnost na nepovoljne klimatske uslove, pre svega na niske temperature u početnim fazama kukuruza kao i na vazdušnu i zemljišnu sušu u fazama oplodnje i nalivanja zrna koje su u proizvodnji kukuruza najkritičnije faze.

A da visok prinos nije samo priča, pokazali su i podaci sa terena, koji su potvrdili da prinos sa KWS ADVISIO hibridom ide i preko 15 tona po hektaru.

Koje su osnove prednosti hibrida KWS ADVISIO?

  • Tolerantan je na lom i poleganje stabla
  • Razvijenija metlica omogućava sigurniju oplodnju
  • Ima dobro završen klip sa 16-18 redova zrna

Preporuke za setvu

Kako bi ovaj hibrid ostvario svoj pun potencijal, poželjno je pridržavati se sledećih preporuka:


  • Temperatura zemljišta, setveni sloj, treba da bude 8-12 (°C)
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica