KOROVI VEĆ bujaju, a posebna muka je AMBROZIJA! Zaštitite useve SOJE na vreme!

KOROVI VEĆ bujaju, a posebna muka je AMBROZIJA! Zaštitite useve SOJE na vreme!

Što se tiče same setve ove godine, ona je poprilično razvučena, pre svega zbog vremenskih prilika, tačnije neprilika. Imamo izuzetno niske prolećne temperature i imamo dosta obilne padavine. Soja kao usev je u problemu i zbog toga što imamo i loš kvalitet semena, tako da je preporuka Poljoprivredne stručne službe Novi Sad da se ove godine sama soja pliće seje.

Na parcelama gde je posejana soja i krenula da niče, imamo u isto vreme već i nicanje korova. O ovome smo pričali sa Jovanom Delić, rukovodiocem herbicidnih ogleda PSS Novi Sad.

 

Ta situacija gde imamo ovaj mali uzrast korova i gde nam je soja već porasla, na osnovu rezultata od prošlogodišnjih herbicidnih ogleda Ritmix Plus se pokazao kao visoko efekasan na korove kao što su solanum, poligonumi, tatule, gorušica, a takođe je izuzetno selektivan na soju.

zaštita soje herbicidima

Kada imamo situaciju kao što je ovde na parceli da imamo niklu soju, da imamo već i u poniku korove i to poprilično veliki broj, s obzirom da smo imali izuzetno dosta padavina u ovom periodu, preporuka je sa da se sa prvim splitom sad već može ići jer je soja već iznikla, je doza 0,9 litara po hektaru uz okošivač Alteox.

 

alteox ritmix


Koliko će biti razmak između 1. i 2. splita, preporuka poljoprivredne stanice je da proizvođači nakon 5-6 dana odu na parcelu, da osmotre situaciju, da vide kakve situacije sa korovima i da na osnovu toga ocene da li je momenat za drugi split. Takođe, moram da napomenem da se povede računa o tome da ne bude i veliki razmak između 1. i 2. splita.

 

zaštita soje


Kada se ulazi sa herbicidnim tretmanom, napomenula bih da proizvođači se ne zaleću i da ne idu odmah nakon padavina, zato što je biljka nakon padavina izuzetno osetljiva, odnosno sama površina lista ima veću senzitivnost na hemikalije kao što su herbicidi. Oštećena je ta voštana prevlaka na samim listovima, tako da je preporuka Poljoprivredne stručne službe Novi Sad – sačekajte 1 do 2 dana i nakon toga može da se uđe u njivu i da se uradi tretman herbicida.

Na osnovu rezultata, herbicidnih odgoja od prošle godine, na parcelama gde smo imali pojavu ambrozije, tu smo mogli da uzmemo u obzir mix, dodavali Rampu 0,3l po hektaru što se pokazalo izuzetno dobro i visokoefikasno na ambroziju.


rampa soja

Takođe bi napomenula da se obrati pažnja na sam uzrast ambrozije, pošto nam ambrozije predstavlja veliki problem u usevu soje, pre svega zbog njene rezistencije. Znači faza uzrasta ambrozije ne sme da bude poodmakla da bi efikasnost herbicida bila adekvatna.

soja

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica