KAKO da efikasno rešite najopasnije KOROVE u KUKURUZU!

KAKO da efikasno rešite najopasnije KOROVE u KUKURUZU!

Poslednjih godina se sve ćešće susrećemo na terenu sa poteškoćama u suzbijanju korovskih biljaka u usevu kukuruza. Upravo iz tog razloga primena preparata posle setve, a pre nicanja ili u ranoj fazi porasta kukuruza (2-3 list) izuzetno je važna, kako bi smanjili populaciju opasnog divljeg sirka, ali i ostalih korovskih biljaka i omogućili kukuruzu bolje uslove za rast i razvoj.

Logan je nov preparat kompanije Galenika-Fitofarmacija. Selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza. Poseduje izuzetnu fleksibilnost u primeni. Primenjuje se u tretmanu posle setve, a pre nicanja ili nakon nicanja do 3. lista kukuruza.

Zbog čega je važno primeniti Logan?

  • aktivna materija: izoksaflutol (240 g/l preparata) + protektant ciprosulfamid (240 g/l preparata)
  • poseduje sposobnost da sačuva efikasnost duži vremenski period bez padavina
  • sa novim padavinama pokreće se i ispoljava herbicidno delovanje
  • u svom sastavu sadrži protektant koji pospešuje metabolizam kukuruza, zbog čega pokazuje visoku selektivnost prema usevu kukuruza
  • širok raspon vremena primene
  • širok spektar delovanja
  • radi pojačanog delovanja na neke jednogodišnje uskolisne korove, može se mešati sa preparatima na bazi S-metolahlora u periodu posle setve a pre nicanja useva
  • jednostavna upotreba preparata
  • praktična doza primene: 0,4 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica