Imate PROBLEM sa bolestima i korovima u pšenici i ječmu? Evo REŠENJA!

Imate PROBLEM sa bolestima i korovima u pšenici i ječmu? Evo REŠENJA!

Da bi se ostvarili zadovoljavajući prinosi u strnim žitima podjednako su važni herbicidni i fungicidni tretmani, ali i folijarni tretman preparatima za ishranu bilja. Potrebno je izvršiti efikasnu i pravovremenu borbu protiv prilepače, palamide i drugih korova, suzbijanje razornih bolesti kao što su pepelnica pšenice, siva pegavost lista i klasa pšenice, ali i obezbediti folijarnu ishranu kako bi biljke lakše prebrodile kritične faze razvoja.

Strna žita © AgromarketFoto:Agromarket

Kako bi osigurali zdrav i čist usev pšenice i ječma, kompanija Agromarket ratarima predstavlja efikasne preparate koji će im u tome pomoći.

Lancelot Super protiv palamide, prilepače i drugih korova

Kada govorimo o primeni preparata za suzbijanje korova u usevima pšenice i ječma, ono što izdvaja vrhunske od prosečnih herbicida jeste delovanje na dve korovske vrste – prilepaču (Galium aparine) i palamidu (Cirsium arvense).

Lancelot Super se izvojio kao herbicid koji besprekorno rešava palamidu, prilepaču, ali i gorušicu, mišjakinju, štavelj, ambroziju, kamilicu, poponac i druge korove u strnim žitima.

Odlikuje ga velika pokretljivost, zbog čega odlično deluje na korove koji imaju duboko razvijene podzemne organe kao što je palamida, jer se preparat spušta u rizome i potpuno ih uništava. To se može najbolje uočiti sledeće vegetacione sezone kada se primeti da palamida nije više prisutna u narednom usevu.

Preparat Lancelot Super sadrži dve aktivne materije – aminopiralid i florasulam. Za razliku od većine drugih herbicida registrovanih za primenu u usevima strnih žita, Lancelot Super se osim delovanja preko lista, odlikuje i vrlo dobrim delovanjem preko zemljišta (1 do 3 nedelje nakon primene), čime je omogućeno delovanje na korove koji kasnije niču ili na one koji imaju produžen period nicanja.

Ovaj preparat se takođe od drugih izdvaja po tome što poseduje vrlo dobru aktivnost i pri nižim temperaturama, čak i do 5̊ C, tako da se može očekivati odlična efikasnost i u slučaju hladnijeg perioda u vreme primene preparata.

Primena Lancelot Super preparata

Preporučena količina primene ovog preparata je 33 g/ha, uz dodatak okvašivača Imox ili Trend (0,1%). Preparat Lancelot Super se može primeniti od početka bokorenja do pojave drugog kolenca pšenice i ječma.


Prednost primene preparata do faze drugog kolenca je u tome što su korovi dobro vidljivi i u gušćim usevima strnih žita kao i to što deo preparata dospe na površinu zemlje i kasnije omogućava istom da pokaže i svoje dobro zemljišno delovanje.

Fungicid Excorta u efikasnoj borbi protiv bolesti strnih žita

Kada su bolesti u pitanju, s obzirom na slabiju zimu koja je za nama, primećena je pojava ekonomski najznačajnijih bolesti u usevima pšenice i ječma, pa je i zaštitu potrebno obaviti čim se za to stvore povoljne vremenske prilike.

Foto:Agromarket

Kompanija Agromarket za suzbijanje bolesti lista strnih žita preporučuje preparat čiju pouzdanost i efikasnost dokazuju proizvođači koji ga koriste godinama unazad – fungicid Excorta (epoksikonazol 125 g/l).


Preparat Excorta je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji se dokazao kao pouzdan partner i nosilac efikasnosti u suzbijanju svih prouzrokovača bolesti lista strnih žita – pepelnice pšenice (Erysiphe graminis), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria spp.) i rđe pšenice (Puccinia spp.).

Odlikuju ga najviše ocene efikasnosti u suzbijanju rđe i pegavosti. Kao takav, jedan je od najčešće korišćenih fungicida za zaštitu od bolesti strnih žita. Preporučena količina primene preparata Excorta je 0,7-1 l/ha.


Svaka nova sezona nam pokazuje koliko je tretman fungicidom značajna mera. Jedne godine imamo veliko smanjenje prinosa zbog rđe, druge to bude rđa i pegavost, dok nas nekad „iznenadi“ smanjenje prinosa i kvaliteta pšenice zbog Fusariuma.

Koliko je važno zaštititi list pšenice, toliko je važan i tretman početkom cvetanja da bi se sačuvao klas i održao zdravim list zastavičar koji nosi najveći deo prinosa. Za ovu namenu, tačnije za drugi fungicidni tretman, kompanija Agromarket preporučuje preparat Excorta plus, koji se primenjuje u količini 0,4-0,6 l/ha.

Preparat Olimp pokazuje učinkovitost protiv ekonomski najznačajnijih bolesti strnih žita

Osim dobro poznatih preparata Excorta i Excorta plus, kompanija Agromarket ima u ponudi NOVO rešenje za suzbijanje bolesti u strnim žitima – preparat Olimp.

Preparat Olimp je na bazi aktivne materije protiokonazol (250 g/l) i odlikuje ga odlična efikasnost na sve ekonomski najznačajnije bolesti strnih žita: pepelnicu pšenice (Erysiphe graminis), sivu pegavost lista i klasa pšenice (Septoria spp.), lisne rđe pšenice (Puccinia spp.), fuzariozne klase pšenice (Fusarium spp.).

Olimp je odličan izbor kako u prvom tretmanu kada još uvek nismo sigurni šta će od bolesti dominirati, tako i za tretman protiv Fusariuma. Ukoliko se primenjuje za suzbijanje bolesti lista, preporuka je da se primeni u količini 0,4-0,6 l/ha. Ukoliko se primenjuje protiv Fusariuma, preporuka je da se primeni u količini 0,6-0,8 l/ha.

Folijarna ishrana može da pomogne da se lakše prebrode kritične faze razvoja određenih kultura, što rezultira višim prinosima i kvalitetnijim rodom.

Fitofert Speed-G je tečno biostimulativno đubrivo, namenjeno za folijarno tretiranje žitarica (pšenice, ječma, ovsa). Fitofert Speed G se primenjuje u količini od 2,5 do 3 l/ha.

Stručna služba kompanije Agromarket preporučuje dodavanje insekticida Cythrin 250 EC (200 ml/ha), Vantex 60 CS (70 ml/ha) ili Grom (0,4-0,5 l/ha) za suzbijanje vaši i cikada u strnim žitima.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica