Deklarisano seme uslov je za dobar prinos kukuruza

Deklarisano seme uslov je za dobar prinos kukuruza

Prema procenama stručnjaka nakon pripreme zemljišta i stvaranja povoljnih vremenskih uslova u Sremu će biti posejano oko 116.000 hektara kukuruza. Međutim, neće prinos svake setve biti visok, zato stručnjaci savetuju da se koristi deklarisano seme, a ne ono sa tavana.
 

Kukuruz - © Agromedia

Pored agrotehnike, obavezno bi trebalo posvetiti pažnju izboru deklarisanog semena, ističu stručnjaci. To seme poseduje sve neophodne karakteristike koje će usloviti i dobar prinos. Te karakteristike su na primer energija klijanja i zaštita koja je već primenjena na njemu.

Ukoliko je proizvođaču potreban kukuruz što pre, pogotovo ako se bavi i stočarskom proizvodnjom, on će morati da poseje raniji hibrid kukuruza. S druge strane, ukoliko želi da kasnije smešta kukuruz u čardake, da ga bere u klipu, onda će se sigurno opredeliti za kasnije grupe zrenja.

Za dobar rod deklarisanih semena svakako preduslov je hemijska analiza zemljišta u cilju utvrđivanja sadržaja vlage i rasporeda hraniva u slojevima zemljišta koji se moraju uneti pre setve, a koji su i najbitniji za konačan prinos kukuruza.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica