Avenue + Aneri – pšenice za stabilan prinos

Avenue + Aneri – pšenice za stabilan prinos

Galenika-Fitofarmacija u svojoj ponudi ima visokokvalitetne sorte pšenice koji svakom proizvođaču garantuju stabilne prinos. Takve su i sorte Avenue i Aneri. Avenue je sorta pšenice koja je prošle godine bila najprodavanija sorta u našoj zemlji.

Avenue – najprodavanija sorta pšenice

Lidija Mitić stručnjak iz kompanije Galenika-Fitofarmacija kaže da sorta pšenice Avenue ima posebne sortne karakteristike zbog čega je najtraženija sorta na našem tržuštu. Pre svega, jedna je od najranijih sorti pšenice na tržištu Srbije, zbog čega daje i veoma visoke prinose. Upravo zato što je rana sorta, primećeno je da uspeva da izbegne štetu od toplotnih talasa koji se sve češće dešavaju u vreme oplodnje i nalivanja zrna.

Pored toga što ima jako visok potencijal prinosa, reč je o veoma niskoj pšenici kojoj nije potrebno dodavati regulatore rasta, a samim tim se i lako žanje. Visoko je tolerantna na sve najznačajnije bolesti pšenice. Prinos joj je vrlo stabilan, a u godinama koje su povoljne za gajenje pšenice prinos je čak izuzetno visok, pa je u pojedinim domaćinstvima zabeležen prinos od čak preko 10 tona po hektaru.

Aneri – sorta duže vegetacije

Ova sorta pšenice je nešto duže vegetacije, malo viša od sorte Avenue, krupnijeg zrna, a daje i vrhunske prinose. U nekim delovima Vojvodine, prati u stopu sortu Avenue kada je reč o prinosu. Negde je čak za nijansu bolja od Avenue u prinosima. Visoko je tolerantna na ekonomski najzanačajnije bolesti pšenice.

Proizvođači se nakon testiranja uvek odlučuju za sorte pšenice Galenike-FItofarmacije. Vasa Todoran iz Lokve kaže da se za ove sorte odlučuje pre svega zbog vrhunskih rezultata koje je u prethodnim godinama imao sa ovim sortama.

Vasa je pokušao da ih gaji na manjim površinama, a ako se pokažu dobro na njihovim parcelama odlučuju se za njih. Kvalitet pšenice dokazuje i to što porodica Todoran proizvodi sorte pšenice Galenike-Fitofarmacije na preko 50 odsto svojim površina.

Galenika-Fitofarmacija


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica