Za proizvodnju cvekle prednost imaju mineralna đubriva

Za proizvodnju cvekle prednost imaju mineralna đubriva

Stručnjaci kažu da za proizvodnju cvekle ne treba koristiti stajsko đubrivo, već samo mineralna. Kako pripremiiti zemljište za setvu cvekle i koje đubrivo koristiti piše Zlatica Krsmanović PSSS-e Loznica.

Cvekla - © Pixabay

Cvekla je veoma stara povrtarska kultura i oduvek je važila za značajnu lekovitu biljku. Zbog relativno kratke vegetacije može se proizvoditi kao glavni ili kao naknadni drugi usev. Za proizvodnju cvekle zemljište treba da je dobro obrađeno na dubinu oko 20- 30 cm i dobro pripremljeno sa obezbeđenom mrvičastom strukturom. Cveklu ne treba đubriti stajnjakom nego samo mineralnim đubrivima.

Đubri se sa oko 500 kg kompleksnog đubriva formulacije 15:15:15. Za letnju potrošnju cvekla se seje, počev od polovine marta pa do kraja maja. Dok za jesenju i zimsku potrošnju i za prerađivaĉku industriju cvekla se seje u junu ili početkom jula. Za ranu proizvodnju cvekla se može proizvoditi preko rasada, pri čemu se rasad proizvodi u toplim lejama ili u drugim vrstama zaštićenog prostora. Za letnju potrošnju cveklu treba sejati u više setvenih rokova da bi se obezbedilo sukcesivno pristizanje i snabdevanje tržišta mladom i kvalitetnom cveklom.

Cvekla se na malim površinama u baštenskoj proizvodnji seje u redove na razmak 30-40 cm a na većim površinama seje se mašinski sa razmakom između redova 50-60 cm. Setva se često obavlja u četvoro ili petoredne trake gde je razmak izmedu traka 60 cm, a između redova u traci 30-40 cm. Setva se obavlja na dubinu 2-3 cm. Za 1 ha potrebno je 5-6 kg fino dorađenog semena. U svetu i kod nas postoje pokušaji da se cvekla seje veoma gusto kako bi se dobili veoma sitni korenovi prečnika 2-5cm u cilju dobijanja mini cvekle i takvi celi korenovi se mariniraju.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe 
Autor:  Dipl. inž. voćarstva i vinogradarstva Zlatica Krsmanović PSSS Loznica

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica