Proizvođači kupusa ovo su trenutne pretnje u povrtnjaku

Proizvođači kupusa ovo su trenutne pretnje u povrtnjaku

Da bi se ostvario uslov za visok prinos, a samim tim i očekivanu zaradu mora se naročito voditi računa o zaštiti biljaka od patogena i štetočina. U ovom tekstu bavili smo se aktuelnim opasnostima u proizvodnji povrtarske kulture kupus, a o ovoj temi smo se konsultovali sa Ognjenom Miloševićem, dipl. inž. zaštite bilja specijalizovanim za oblast povrtarstva.

KupusFoto: Pixabay

Crnoj pegavosti kupusa pogoduju padavine i visoka vlažnost vazduha

Naš sagovornik je porazgovarao sa nama o tome koje su to gljivične i bakterijske bolesti aktuelna pretnja za prinos kupusa i njegovu tržišnu vrednost, ali i koja tri insekta ga napadaju sada u junu.

Kada su sadašnje gljivične bolesti u pitanju, najveći problem u zasadima kupusa može biti crna pegavost (Alternaria brassicae).

„U pitanju je bolest okruglih, mrkih pega, sa hlorotičnim oreolom oko pege koje su veličine oko jedan centimetar. Sa padavinama i povećanjem vlažnosti vazduha one se šire i dolazi do propadanja celog lista i tako bolest napreduje od zemlje ka vrhu. Cela biljka može da propadne”, objašnjava Milošević.

Kako kaže ovaj stručnjak za zaštitu povrtarskih kultura, ta gljivična bolest može da izazove štete na starijem lišću u iznosu od 30 do 40 posto, a ako se ukažu adekvatni uslovi, padavine pre svega i vlažnost vazduha koje im pogoduju, može i do 100 posto da propadne list.

„Prva bitna mera protiv ove bolesti je uklanjanje preduseva, jer je mahom kod povrtara uvek povrće bilo predusev. Treba ukloniti sve biljne ostatke kako patogen ne bi imao gde da prezimi, odnosno da se razvije. Druga mera i ono što bi naročito izdvojio je upotreba zdravog sadnog materijala, to jest deklarisano, provereno seme, zdrav rasad proizveden u adekvatnim uslovima. Takva biljka je onda sama po sebi jakog imuniteta i otporna na ovu pojavu”, naglasio je naš sagovornik.

On je dodao da na istu može da utiče i gustina sadnje, te bi on preporučio da sadnja bude sa međurednim razmakom od nekih 50, 60 centimetara, a razmak u redu od 40 do 45.

Plamenjača kupusa predstavlja naročiti problem u plasteničkoj proizvodnji

Prema njegovim rečima, sledeća bolest koja takođe može da izazove velike probleme proizvođačima kupusa je plamenjača kupusa. To je bolest koja se ne javlja toliko često kod kupusa ali kada se javi može da izazove velike posledice.


„Plamenjača kupusa se javlja u godinama kada su prisutne velike količine padavina koje joj pogoduju u njenom napredovanju. Ova bolest je karakteristična za proizvodnju kupusa u mladim stadijumima (u fazi rasada i odmah po iznošenju). Može predstavljati veliki problem u plasteničkoj proizvodnji, dok je u gajenju kupusa na otvorenom manji problem”, rekao je Milošević za AGROmedia portal.

Kao mere borbe protiv ove bolesti on ističe upotrebu zdravog semenskog materijala i primenu svih agrotehničkih mera, kao što je provetravanje. Ova bolest je trenutno aktuelna s obzirom na sadašnje promenljivo vreme, istakao je Milošević, kada imamo hladne noći, pa visoke dnevne temperature, te je dosta prisutna na terenu.

Još je dodao da u plasteničkoj proizvodnji usled plamenjače kupusa dolazi do propadanja starih liski, biljka ne može da krene sa uvijanjem glavice. Izaziva visok procenat oštećenja koji iznosi od 50 do 60 posto.


Bakterija iz roda Ksantomonas izaziva štetnost do čak 100 posto

Kako kaže, ono što je veliki problem kod kupusanjača u poslednje vreme su bakterijske bolesti. Pre svega tu se misli na bakteriju iz roda Ksantomonas. Ona se javlja kako u ranoj, tako i u poznoj proizvodnji, u plasteničkoj ali i u proizvodnji na otvorenom.

„To je jedan veliki problem sa kojim se mi zaštitari borimo od rasađivanja do seče kupusa. Naime, svi kada prolazimo pored parcele pod kupusom nekad možemo osetiti neprijatan miris, a to je upravo ta bakterija koja je već napravila svoju štetu. Može izazvati visok stepen štetnosti čak do 100 posto”, naglasio je Milošević.


Kako kaže, usled te bolesti dolazi do vlažnog truljenja, odnosno kreće da se pojavljuje žuti oreol na ivici lista i kako vreme prolazi počinje da truli celokupna biljka i da se oseti karakterističan, neprijatan miris.

Za sad suzbijanje podrazumeva kvalitetan sadni materijal, a na tržištu kod nas postoje samo preparati na bazi bakra koji su registrovani. Dakle u pitanju je hemijska zaštita.

Polje kupusaFoto: Pixabay

Tri insekta prave štetu u kupusu

Kada je reč o štetočinama, najveći problem trenutno predstavljaju njih tri: kupusar, buvač i lisne vaši.

„Pepeljasta vaš formira izuzetno velike kolonije i siše sokove biljke, dolazi do uvijanja, kovrdžanja listova, biljka propada ukoliko se ne suzbije. Što se tiče buvača oni su veoma pokretni, prisutni su maltene tokom cele vegetacije, grizu listove i prave šupljine na njima. Ukoliko se ne reaguje pravovremeno, može ostati samo nervatura od lista. Dobri rezultati se postižu hemijskom zaštitom”, istakao je sagovornik našeg portala.

Kada su u pitanju leptiri kupusari, on objašnjava da su to beli leptiri koje vidimo da lete iznad, a ispod liske vidimo jaja koja su naređana. To je neki prag kada se mora krenuti sa zaštitom.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica