Pratite ove simptome: Crno i šuplje srce česte su bolesti krompira

Pratite ove simptome: Crno i šuplje srce česte su bolesti krompira

Veoma visoke temeperature tokom jula, avgusta i delom septembra mogu usloviti dve najznačajnije bolesti kod krompira a to su šuplje srce i crno srce. Da biste ove pojave sprečili morate voite računa o trasportu, skladištenju i mogućim povredama krtola. Evo konkretnih saveta na šta treba obratiti pažnju.

Krompir - © Agromedia

Šuplje srce

Simptomi ovih promena ne mogu se uočiti spolja na krtolama krompira. Početni simptomi se uspoljavaju u vidu malih pega braon boje bliže centru krtole. Vremenom ove pege se povećavaju i postaju šupljine. Veličina ovih šupljina varira i uglavnom se od centralne šupljine pojavljuju pukotine. Oko ivice šupljine nalazi se tkivo koje je u početku rozikasto, a kasnije postaje braon boje.

Smatra se da ova promena na krtolama krompira nastaje usled uslova koji prouzrokuju veoma intenzivan rast i razvoj. Neke krtole, koje imaju više od jedne šupljine crne boje rasproređene po celom tkivu,često su bile izložene ekstremnim temperaturama. Veoma visoke temperature tokom razvoja, skladištenja ili transporta ili pak povrede koje nastaju prilikom hlađenja krtola, mogu prouzrokovati pojavu šupnjeg srca kod krompira.

Mere zaštite:

  1. Sprečavati nagli i nejednak porast krtola;
  2. Praktikovati uništavanje cime na vreme da bi se sprečio prekomeran porast ktrola;
  3. Krtole vaditi po potpunom uništavanju, da bi se smanjilo vreme izlaganja visokim temperaturama do kojih može doći u tom periodu;
  4. Primenjivati adekvatne količine đubriva i vode za zalivanje useva i
  5. Tokom skladištenja i transporta omogućiti odgovarajuću cirkulaciju vazduha koja sprečava pojavu visokih temperatura.
Bolesti krompira - © Pixabay

Crno srce

Spolja na krtolama ne uočavaju se nikakve promene. U retkim slučajevima može doći do pojave ružičastih ili crnih vlažnih mrlja na površini krtola. Karakterističan simptom unutar krtole je potamnjivanje tkiva – sivocrno do mastilocrno boje. Ovakva boja je uglavnom ograničena na centar (srce) krtole, ali se u nekim slučajevima može proširiti do pokožice.

Tkivo sa promenom boje je uglavnom ograničeno u odnosu na zdravo tkivo, i kada se tkivo isuši postaje čvrsto i kožasto. U obolelim tkivima se u poodmaklim fazama tkivo isuši, skuplja i formira šupljine. Ako se krtole seku neposredno pre povređivanja, boja tkiva je normalna. Neposredno po dospevanju u dodir sa vazduhom, tkiva postaju rozikasta, potom siva, ili braonkasta i konačno crna.

Do pojave crnog srca dolazi kada izvor kiseonika za potrebe unutrašnjih tkiva koristi brže nego što je mogućnost dotoka kiseonika. Uslovi koji mogu uticati na pojavu crnog srca mogu se javiti prilikom poplavljivanja polja ili kada je temperatura zemljišta ekstremno visoka, u skladištu kada je loša ventilacija,u transportu kada se krtole pregrejavaju, ili u uslovima  produženog skladištenja na temperaturama oko 0 0C. Pojava crnog srca se može pojaviti kada su krtole izložene temperaturi 41-43 0C u trajanju od 2 sata.

Mere zaštite:

  1. Prilikom skladištenja izbegavati visoke temperature i obezbediti dobru ventilaciju;
  2. Prilikom transporta ne dozvoliti porast temperature iznad 16-21C;
  3. Ne skladirati krompir u gomile visine preko 2 metra ako nema dobre aeracije;
  4. Tokom vađenja krompira uklanjati krtole što većom brzinom iz toplih, lakih zemljišta i
  5. Uklanjati krtole krompira sa zemljišta odmah, ukoliko se vađenje krompira obavlja pri toplom vremenu.

Autor: dipl. inž. Srđan Vidanović

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica