Plamenjača – gljivično oboljenje zelene salate

Plamenjača – gljivično oboljenje zelene salate

Plastenik sa zelenom salatom © AgromediaFoto: Agromedia, 2024, sva prava zadržana

Plamenjača je gljivično oboljenje koje napada zelenu salatu, naročito u jesen kada vremenski uslovi pogoduju razvoju ovog oboljenja. Zbog toga je važno zaštititi jesenji zasad zelene salate i preduzeti neophodne mere.

Plamenjača je gljivično parazitsko oboljenje zelene salate koje se može javiti i u plastenicima i na otvorenom. Simptomi su joj pojava pega na listovima koji su prvo svetlozelene, zatim žute i na kraju smeđe boje. Kada zaraza već poodmakne u razvoju, na naličju lista se može uočiti sivo-bela prevlaka.

Za razliku od sive plesni, kojoj pogoduje visoka vlaga i visoka temperatura, plamenjača se razvija u uslovima visoke vlage i niskih temperatura. Zbog toga je rizik od ovog oboljenja veći u jesen i veći je u plastenicima nego na otvorenom.

Niža temperatura, visoka vlaga i oblačnost pogoduju razvoju spora kojima se širi oboljenje. Mikroklima koja se u ovakvim uslovima stvori između tla i listova biljke je idealna za razvoj bolesti. Ostaci zaraženih biljaka u zemljištu takođe prenose ovu bolest putem micelijuma ili spora. Mladi izdanci zelene salate su pod najvećim rizikom, a otpornost na oboljenja se povećava sa starošću biljke.

Kako zaštititi jesenje useve zelene salate?

Na prvom mestu, treba izabrati dobru parcelu pa se tako preporučuju dobro osunčana i drenirana zemljišta. Takođe je važno gajiti zelenu salatu u plodoredu i đubrenje azotom. Zatim se preporučuje temeljno čišćenje parcele na kojoj će se posejati zelena salata da bi se smanjio rizik od prisustva bolesti u zaostalom biljnom materijalu.

Važan faktor je i izbor sorti koje su otporne na oboljenja. Na kraju preporučuje se dezinfekcija semena u toploj vodi.

Pored već istaknutog, u staklenicima je neophodno obezbediti dobro provetravanje i regulaciju temperature u cilju sprečavanja kondenzacije i sprečavanja nastanka uslova koji pogoduju razvoju ovog gljivičnog oboljenja.

Ukoliko se pojavi oboljenje, savetuje se upotreba fungicida. Agronomi savetuju da se obavezno obave mere preventive i zaštite, a da se upotreba hemijskih sredstava ostavi samo za slučaj da do zaraze dođe.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica