Ovo su najvažniji koraci u GAJENJU PARADAJZA!

Ovo su najvažniji koraci u GAJENJU PARADAJZA!

Najosetljivija feno faza paradajza je cvetanje i zametanje plodova. Zato je jako važno da se ovaj proces završi pravilno jer će se odraziti na kvalitet, krupnoću ploda i prinos.

Ovo su najvažniji koraci u GAJENJU PARADAJZA! - ©Agromedia

Pravilna upotreba hraniva u ovoj fazi, kasnije će dovesti do pravilnog formiranja diferencijacije cvetova na višim nivoima. Uslovi koji su neophodni za pravovremenu oplodnju i zametanje plodova su svetlost, temperatura, provetrenost, nutrijenti, kao i pravovremena zaštita useva.

Intezitet svetlosti u mnogome utiče na proces oplodnje. Pojačana količina svetlosti dovodi do brže i pravilnije oplodnje.

Što se temperature tiče, neophodno je da bude u intervalu između 20-25 stepeni tokom dana, dok noćne tempeture treba da budu 15-17 stepeni.

Јаko je bitno naglasiti da je polen paradajza veoma osetljiv na temperaturna kolebanja. Na temperatuti ispod 13 i preko 30 stepeni – ne dolazi do zametanja ploda.

Sa upotrebom nutrijenata treba biti jako obazriv, jer je ovo jedna od najosetljivih feno faza razvoja. Upotreba prevelike količine azota, a malo fosfora i kalijuma, dovešće do porasta vegetativne mase, što će se nepovoljno odraziti na sam proces zametanja plodova. Zato je u ovo fazi bitno da se ishrana zasniva na upotrebi fosfora, kalijuma i kalcijuma.

Oplodnja paradajza

Postoji više načina procesa oplodnje: uz pomoć bumbara, što je prirodna oplodnja; zatim mehanička oplodnja, koja se obavlja uz pomoć vertikalnih žica za koje su privezane biljke, koje se protresu i na taj način dolazi do oslobađanja polena i procesa oplodnje i primena duvalica, koje su pokazale veliku efikasnost. Pored ove dve tehnike postoji još i hemijska oplodnja, koja nije preporučljiva jer je reč o primeni hormona.

Ovo su najvažniji koraci u GAJENJU PARADAJZA! - ©Agromedia

Najčešće greške u proizvodnji paradajza

Jedna od najčešćih grešaka u ovoj feno fazi razvoja biljke je prevelika upotreba vode. Tom prilikom dolazi do ispiranja hranljivih materija sa površinskih slojeva u dublje slojeve i najčešće ostaje nedostupno biljci.


Druga najčešća greška je nedoovljna provetrenost plastenika, što dovodi do povećanja temperature u objektu i do sterilizacije polena paradajza.

Zaštita paradajza

U ovoj fazi je jako važno odbraniti biljku od svih negativnih uticaja. Reč je o patogenima i štetočinama koji mogu u potpunosti da unište biljke, te i samu proizvodnju. U određenim periodima uslovi u plastenicima, kao i napolju, takvi su da favorizuju pojavu određenih patogena i to je prva ključna tačka o kojoj moramo da razmišljamo. Treba obratiti na pažnju na sivu trulež i crnu pegavost koje se javljaju na cvetovima i koji počinju da se suše nakon oplodnje.

Drugi deo problema, koji je za proizvodnju paradajza i značajniji, jeste pojava štetočina, a posebno tuta absoluta. Reč je o štetočini koja se javlja svake godine u sve jačem intezitetu, ne samo u Srbiji, već gotovo svuda u svetu.


Ovo su najvažniji koraci u GAJENJU PARADAJZA! - ©Agromedia

Što se tiče našeg podneblja, zbog promene klime i sve toplijih zima, ova štetočina lakše prezimljava i sve ranije kreće da pravi štetu i problem u proizvodnji. Zato je jako važno da se postave feromonske klopke, na osnovu kojih se može odrediti vreme primene prvog tretmana, kao i termin između tretmana, kako bi pravovremeno zaštitili biljke od ove štetočine.

Pored tute, prisutni su trips i bela leptirasta vaš. Njima, takođe, pogoduju visoke temperature i suvo vreme.


Najčešća greška koja se dešava kada je reč o zaštiti paradajza od štetočina je nepravovremena upotreba insekticida ili, kada je reč o tuti, ne stavljaju se feromosnke klopke. Takođe, koriste se isti insekticidi, sa istom aktivnom materijom, što dovodi da štetočina postane rezistentna.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica