Otkrivamo vam zašto je bankiranje niklog krompira dobra mera!

Otkrivamo vam zašto je bankiranje niklog krompira dobra mera!

U Pećincima kod Rume prisustvovali smo jednom neuobičajenom poslu, bankiranju krompira koji je već izrastao. Čemu služi ova metoda i zašto bi mogla da bude korisna za gajenje vašeg krompira saznali smo iz prve ruke, od dr Živka Bugarčića iz kompanije „Arum“.

Od gospodina dr Živka Bugarčića iz kompanije „Arum“ saznali smo na koji način bankiranje može da pomogne krompiru, čak i kada je on već nikao. Pogledajte koje su prednosti ove mere i kako bi ona najpravilnije trebalo da se uradi.

Bankiranje ili zagrtanje krompira modernom mašinom deo je savremene tehnologije u proizvodnji ove namirnice već tridesetak godina u zemljama srednje i zapadne Evrope. Bankerice su pre desetak godina došle i kod nas i bez njih sigurno nema niti kvalitetne proizvodnje krompira niti lepog oblika krtola.“
 

Bankiranje krompira - ©Agromedia


„Bankiranje je mera kojom se krompiru obezbeđuje da ima dovoljno rastresite zemlje, da može da napravi što veći broj krtola, da one imaju lep oblik i da se mehaničkim putem uništi jedna generacija korova. Takođe, ukoliko krompir može da rodi 50-60 tona po hektaru, trebalo bi smestiti taj rod u kvalitetan banak.“

„On omogućava da tokom intenzivnih zalivanja ili jakih kiša ne dolazi do rodiranja, odnosno svlačenja zemlje s vrha i sa strane. Dobri bankovi, s jedne strane, lepo zadržavaju vodu, a s druge višak vode slivaju do zemlje između bankova.“
 

Bankiranje krompira - ©Agromedia 


„Savremena proizvodnja krompira podrazumeva sadnju krtola na zemlju, a zatim zagrtanje diskovima ili plužnim telima prilikom sadnje i na kraju zagrtanje ili izdizanje banka. Na taj način krompir zemlju iz predsetvene pripreme praktično ima ispod sebe, a mi mu je samo dodajemo sa strane. Da zaključimo, kvalitetan banak održava povoljni vodno-vazdušni režim, obezbeđuje kvalitetnu strukturu zemljišta, lako razvijanje krtola i uništavanje korova
.“

Malopre se na našem imanju pojavio i traktor koji je radio nanošenje preparata protiv zemljišnih štetočina. Reč je o preparatu Glovis. On se nalazi u mikrokapsuli, ima dobru postojanost i komponentu koja se brže ili sporije razlaže. Zato ga inkorporiramo neposredno ispred bankerice.“
 


Kvalitetni bankovi održavaju povoljni vodno-vazdušni režim, obezbeđuju dobru strukturu zemljišta, lako razvijanje krtola i uništavanje korova.


„Zbog vremenskih prilika, jedan deo posejanog krompira je već iznikao. Bankerica zatrpa ovaj krompir i on na sebi ima sigurno između 5 i 10 centimetara zemlje koju će u roku od nekoliko dana zbaciti. Na delu njive koji je bankiran lepo se vide redovi, jer je ova zemlja rastresita, a krompir je veoma moćna biljka.“


Trebalo bi da naglasimo i da je za bankiranje, osim kvalitetne bankerice, neophodan i traktor odgovarajuće snage.
 

Bankiranje krompira - ©Agromedia „Bankerica je veoma zahtevna mašina. Ukoliko se radi bankiranje krompira, ona ima umesto 128 noževa (koliko je puna osovina) polovinu od toga. Da bi se 64 noža pokrenula kako treba, minimum za srednje teška zemljišta je 125 do 135 konja. Preporuka je da koristite traktor od 160 konja, jer će on znatno manje osećati veliki napor. Mi koristimo traktor koji ima i duple zadnje točkove, koji dodatno olakšavaju posao.“

„Na kraju, važna je i preciznost i način vožnje bankerice. Svaku krivu Drinu ona ispravlja na veoma surov način tako što će povaditi krompir koji je posađen. Uz to, obim banka je 85 do 93 centimetra, što govori o tome da bi bankerica zaista trebalo da nakopa veliku količinu zemlje i lepo je rasporedi kako bi krompir bio dobro i kvalitetno ušuškan.“

Sagovornik:
dr Živko Bugarčić, kompanija „Arum“

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica