Odličan usev za postrnu setvu – pasulj

Odličan usev za postrnu setvu – pasulj

Maksimalno iskorišćenje zemljišta, dodatni prinosi i prihodi, i smanjenje štetočina samo su neki od prednosti postrne setve. Često se kao postrni usev koristila soja, međutim pasulj takođe može da posluži kao drugi usev na istoj parceli.

Pasulj - © Pixabay

Do sada je kod nas najzastupljenija leguminiza u postrnoj setvi bila soja. Setva pasulja kao drugog useva bila bi preporučljiva pogotovo u novim vidovima proizvodnje, kontrolisanoj konvencijalnoj proizvodnji, sistemu upravljanja proizvodnjom na bazi principa dobre poljoprivredne prakse, a posebno u organskoj proizvodnji.

Udružena sadnja: Kako da gajite tikve, kukuruz i pasulj

Značaj stalnog prisustva nekog od useva na njivi nije samo u boljem iskorišćavanju zemljišta i ekonomskim aspektima. Smanjeni su problemi sa bolestima i štetočina, ali treba naći adekvatan sortiment pšenice i pasulja s gledišta visine prinosa i potreba za kvalitetnim namirnicama.

Sve što treba znati o gajenju pasulja

Neophodni uslovi za organizovanje postrne proizvodnje su odgovarajuće klimatske prilike u području za koje se planira proizvodnja i odgovarajuća dužina vegetacije svih useva koji treba da se smenjuju na površini. Na uspeh proizvodnje u pojedinim godinama utiču konkretne vremenske prilike.

Zahtevi pasulja za toplotom i vodom

Sa gledišta mogućnosti postrne proizvodnje pasulja eventualni limitirajući faktori mogli bi da budu raspoloživa količina toplote i vode. Vegetacioni period postrnog pasulja kada se seje početkom jula,može da traje oko tri meseca. Pasulju treba 250-390 milimetara vode za uspešan razvoj i to odgovarajuće raspoređene tokom njegove vegetacije.Nedostatak vode je jedan od osnovnih uzroka niskih i nestabilnih prinosa pasulja. Neke sorte pasulja su osetljive na dužinu dana, ne mogu da cvetaju u dugom danu, te ne bi mogle doneti rod kao postrni usev. Zato se, osim o dužini vegetacije mora voditi računa i o izboru sortimenta.


Vodič za uspešno gajenje različitih sorti pasulja

Prinos u postrnoj proizvodnji pasulja nije manji od onog u redovnoj. Kvalitet zrna je bolji, zrna su krupnija, nalivena i sazrela u boljim uslovima. U postrnom roku setve pasulj se može sejati čim se skine ječam i pripremi zemljište – početkom jula. Nakon nicanja pasulja, ali i ječma iz zrna rasutih prilikom žetve, usev bi trebalo tretirati herbicidom za suzbijanje jednogodišnjih trava.

 


Gajenje pasulja

U proizvodnji postrnog pasulja treba se pridržavati većine istih pravilakao i u proizvodnji u prolećnom roku setve:

 • ne sme se sejati na njivi na kojoj ima ostataka atrazinskih preparata,
 • nije preporučljivo gajiti pasulj na parcelama na kojima ima korova koji se razmnožavaju vegetataivnim organima,
 • setva se obavlja mašinski pri čemu treba da se ostvari od 400.000 – 500.000 biljaka po hektaru,
 • vrlo je važna međuredna kultivacija jer se uništavaju korovi,održava povoljan vodno,vazdušni i toplotni režim zemljišta,
 • ne treba žuriti sa prvom kultivacijom i treba raditi pažljivo da se ne bi povredio plitak i nežan korenov sistem,jer to može mnogo da produži vegetaciju,
 • treba voditi računa dase ne ulazi u usev kada su biljke vlažne,
 • usev trtirati preventivno bakarnim preparatom prvi put u fazi trećeg lista,a kasnije po potrebi,
 • zalivanje se izvodi svakih 10-15 dana sa po 30 milimetara vode sve do fiziološke zrelosti biljaka
 • prvih smptoma sušenja lišća,
 • ne kasniti sa žetvom,
 • nakon žetve odmah treba obaviti čišćenje dobijenog zrna pasulja od biljnih ostataka i prljavštine,
 • uraditi zaštitu od pasuljnog žižka.

Iz ličnog iskustva: Gajenje pasulja bez hemije


Posebna pravila

 • Važno je da se obrada zemljišta posle žetve obavi u što kraćem roku, sa što manje gubitka vlage,
 • odmah posle setve, najbolje istog dana, zasejanu površinu zaliti sa oko 30 milimetara vode da bi usev dobro iznikao,
 • posle nicanja,ako je pet-šest dana bilo bez padavina, potrebno je još jedno zalivanje, a nakon toga pustiti usev da se “ukoreni” – ne zalivati ga i ne kultivirati jednu do dve nedelje,
 • za uspešan razvoj pasulju treba 250-390 milimetara vode. To znači da je pasulju,osim redovnih padavina i početnih zalivanja, najčešće potrebno obezbediti još oko 150 milimetara vode,
 • u postrnoj vegetaciji pasulja često se pojavi rđa (gljivično oboljenje) ali ne izaziva ekonomski značajno smanjenje prinosa,
 • herbicid za suzbijanje travnih korova, u kombinaciji s visokom temperaturom i osetljivim genotipom, može da izazove stres koji usporava rast biljke i produžava vegetaciju, pa i o tome treba voditi računa.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe
Autor: Dipl. inž. Gordana Rehak

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica