Obrada zemljišta, navodnjavanje i prihrana za sadnju kupusa

Obrada zemljišta, navodnjavanje i prihrana za sadnju kupusa

Ozbiljna, intenzivna poljoprivreda podrazumeva strogu kontrolu svih faktora u proizvonji. Adekvatno tretiranje zemljišta će uvek nagraditi proizvođače. Sada je vreme da se razmišlja o tome ako je u planu proizvodnja kupusa.

Kupus - © Foto: www.pixabay.com

Osnovna obrada zemljišta za setvu (rasađivanje kupusa) obavlja se u jesen. Pred jesenje oranje, potrebno je rasturiti oko 40 t/ha dobro zgorelog stajnjaka i 2/3 planiranih količina NPK hraniva. Zatim se zemljište sa organskim i mineralnim hranivima poore na 30 cm dubine, i brazda zatvori.

U proleće se , pred rasađivanje zavisno od planirane proizvodnje, unese preostala 1/3 planiranih količina NPK i zemljište pripremi za setvu tanjiračama, drljačama a najbolje setvospremačima.

Šta sve preti kupusu i kako prepoznati simptome bolesti?

Samo analiza plodnosti zemljišta i đubrenje na osnovu preporuke stručnih lica Vam mogu garantovati uspeh u proizvodnji i uravnoteženu ishranu kupusa. Za prinos od 60 t/ha kupus iznese sa njive oko 220 kg/ha N, 90 kg/ha P i 330 kg/ha K. Ove količine hraniva treba vratiti u zemljište odnosno dati usevu.

Da bi se ovo postiglo, orijentaciono je potrebno oko 1 t/ha mineralnih đubriva različitih formulacija. Prihranjivanje kupusa se vrši u 3 navrata.

Saveti za zimsku proizvodnju kupusa

Prvo prihranjivanje je 7-10 dana nakon rasađivanja NPK hranivima 20:20:20 + mikroelementi. Druga prihrana je u fazi intenzivnog porasta sa KAN-om, AN-om i K-đubrivima sa Mg i S. Treća prihrana je u fazi formiranja glavice, gde se koriste NPK hraniva u odnosu 2:1:4 sa mikroelementima i magnezijumom.


Zasad kupusa - © Foto: Agromedia

Kupus se prihranjuje i folijarno, gde se u prvoj polovini vegetacije koriste N-đubriva, a u drugoj polovini vegetacije P i K-đubriva. Vreme i norme zalivanja određuju se prema klimatskim uslovima, tipu zemljišta i stanju useva.

Optimalna zalivna norma je oko 40 l/m , a broj zalivanja kod rane proizvodnje je od 3 do 6 puta. Zalivanje se može vršiti veštačkom kišom, brazdama ili sistemom kap po kap.


2 proverena recepta za savršen kiseli kupus!

Kritični period kod kupusa za vodom je posle rasađivanja i pred formiranje glavice. Prilikom navodnjavanje se mora voditi računa, jer neravnomerno navodnjavanje može dovesti do pucanja glavice kupusa.


Pored ovih mera, od mera nege se primenjuju i razbijanje pokorice, suzbijanje korova, bolesti i štetočina i delimično zagrtanje biljaka.

Autor: dipl. ing. Vladica Gavrilović

Izvor: PSSS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica