Koliko je važan kvalitet sadnog materijala za uspešnu proizvodnju crnog luka

Koliko je važan kvalitet sadnog materijala za uspešnu proizvodnju crnog luka

Za uspešnu proizvodnju crnog luka veoma je važan kvalitet arpadžika, izbor sortimenta i gustina sadnje.

Crni luk - © Pixabay

Tradicionalni način proizvodnje crnog luka kod nas je iz arpadžika. Da bi proizvodnja bila uspešna potrebno je koristiti arpadžik visokog kvaliteta, pre svega dobrog zdravstvenog stanja, ujednačene krupnoće i sa većim sadržajem suve materije.

SAVETI: Kako gajiti luk srebrnjak

Takođe je važan izbor sortimenta. Kod nas su zastupljene sorte pljosnatog (pogačastog) i okruglog oblika, „Holandski žuti“ i „Jabučar“. Ovo su sorte visokog nutritivnog kvaliteta i veoma se dobro čuvaju, tako da imaju dug period čuvanja.

Klasiranje arpadžika

Pre sadnje potrebno je klasirati arpadžik. Klasiranje arpadžika omogućuje bržu i ujednačeniju sadnju, kao i mogućnost podešavanja vegetacionog prostora prema krupnoći.

Mladi crni luk - © Pixabay


Arpadžik je najbolje klasirati u tri klase prečnika:

  • 10 – 14 mm
  • 14 – 17 mm
  • 17 – 22 mm.

U zavisnosti od krupnoće podešava se rastojanje u redu, najsitniji arpadžik treba saditi na rastojanju 3 – 5 cm, a najkrupniji na 8 – 10 cm.

Hidroponija: Kako proizvoditi mladi crni luk


Arpadžik treba čuvati na temperaturi od 0 ° do 1° C, ili iznad 18°C, jer pri ovim temperaturama luk ne prolazi stadijum jarovizacije. Čuvanje u nekontrolisanim uslovima dovodi do toga da krupniji arpadžik počinje da klija i takve lukovice najčešće daju cvetenasto stablo. 


Krupnoća arpadžika, način sadnje i sorta uslovljavaju količinu sadnog materijala, tako da se kreće od 450 kg/ha do 800 kg/ha. 

Sadnja crnog luka - © Pixabay

Sadnja

Sadnja se obavlja ručno ili mehanizovano, tako da gornji deo lukovice bude pokriven slojem zemlje debljine 2 – 3 cm. Sadnja se obavlja početkom proletnjih radova, pre svega da bi se iskoristila povoljna vlažnost zemljišta i biljke dobro ukorenile pre nastupanja velikih temperatura. Svako kašnjenje u sadnji, kada nastupaju više temperature dovodi do smanjenja prinosa usled neusklađenog rasta korena i listova.

Crni luk – povrće koje možete ubrati u svakoj bašti!

Nega useva se sastoji od zaštite useva od korova, bolesti, štetočina i zalivanja.

Vreme vađenja luka je važan momenat, jer u izvesnoj meri od njega zavisi čuvanje luka. Luk se vadi kada je 70% biljaka na parceli poleglo. Ako se kasni sa ubiranjem može da dođe do retrovegetacije, te se luk ne može dugo čuvati jer počinje klijati u skladištu.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: Dipl. inž. Ljubodrag Pantelić, PSSS Užice

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica