Bez muke: Optimalni uslovi za klijanje semena biljaka

Bez muke: Optimalni uslovi za klijanje semena biljaka

Prvi setveni period uveliko je počeo. U ovom peroidu ono što nas najčešće interesuje jeste kako da proizvedemo dobar i zrav rasad. Kako bismo proizveli dobar rasad moramo, između ostalog, i znati koji su optimalni uslovi potrebni za pravilno klijanje semena.

 

U klijarniku moraju postojati optimalni uslovi za seme - ©Agromedia

Nakon što smo pripremili supstrat za sadnju biljaka, odabrali adekvatne kontejnere i saksije za rasad, posejali seme i odredili mesto na kojem ćemo čuvati rasad, neophodno je da semenu obezbedimo optimalne uslove kako bi klijalo na pravi način.

Setvu semena ne smemo izvršiti previse rano, kako biljke ne bi suviše izrasle pre nego što dođe pravi trenutak za presađivanje. Bez obzira da li ćete kontejnere i saksije sa posejanim semenom smestiti u plastenik, staklenik, ili klijarnik koji ste napravili sami, semenu morate obezbediti adekvatnu temperatu, vlažnost i osvetljenje.

Temperatura

Ukoliko ste saksije i kontejnere za rasad pripremili nekoliko dana pre same sadnje semena, neophodno je da ih do sadnje odložite u toploj prostoriji, kako bi se ugrejale i bile spremne za sadnju semena.

Optimalna temperature za kljijanje semena kreće se između 15 i 20 stepeni. Prilikom proizvodnje rasada za povrtarske kulture moramo voditi računa da temperature u prostoriji u kojoj seme klija ili u klijarniku ne sme biti previsoka. Temperatura iznad optimalne ubrzaće klijanje semena, pa ćemo kao rezultat dobiti biljke izduženog i tankog stabla i bledih listova. Ovakve biljke nisu vitalne i njihov dalji rast neće dati zadovoljavajuće rezultate.

Sa druge strane isuviše niska temperatura može uzrokovati sporije klijanje semena ili čak u potpunosti uništiti seme.

Optimalnu temperaturu možete obezbediti tako što ćemo kontejnere sa rasadom uskladištiti u veće drvene sanduke koji će delovati kao izolatori. Rasad možemo prekriti najlonom ili nekim drugim materijalom poput toplih ćebadi koji će povećavati temperature u sanduku.


Za masovniju proizvodnju rasada u plasteniku ili stakleniku, morate imati sistem za regulisanje temperature.

Vlaga

Nakon što biljke posejete one moraju biti obilno zalivene. Zemljište u saksiji ili kontejneru sa semenkama koje treba da klijaju mora uvek biti vlažno. Neophodno je da jednom u toku dana proveravate stanje vlage.

Zalivanje semenki i mladih biljaka obavezno se obavlja rano ujutru ili u toku kasnih popodnevnih sati, kako tokom dana zbog jake dnevne svetlosti ne bi došlo do pregrevanja. Prevelika vlaga može uzrokovati propadanje semena, a isti je slučaj i sa nedostatkom vlage.


Dodatno osvetljenje

Tokom čitavog perioda klijanja biljci moramo obezbedoti adekvatno osvetljenje. U januaru i februaru dnevna svetlost traje isuvuše kratko, pa za pravilno klijanje semena moramo obezbediti dopunsko osvetljenje. Dopunsko osvetljenje biljaka vrši se raznovrsnim svetiljkama koje u sebi nose različite delove spektra koji će koristiti biljkama.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica