Kako da odaberete odgovarajuću prskalicu – savet poljoprivrednog apotekara

Kako da odaberete odgovarajuću prskalicu – savet poljoprivrednog apotekara

Tokom proleća aktuelno je tretiranje voća i povrća hemijskim preparatima. Za male površine koriste se ručne prskalice, a naš stručni saradnik izdvojio je nekoliko tipova prskalica i njihovih dodataka koji vas neće izneveriti u ovom važnom poslu.

Kada birate prskalice za radove na vašem imanju, trebalo bi da znate da postoji nekoliko tipova. Svaki od njih koristi se za različite vrste biljaka, a uglavnom se odgovarajući bira sudeći prema veličini biljke. Naš stručni saradnik Vladimir Milutinović izdvojio je nekoliko najčešćih tipova prskalica i objasnio nam kako se koriste. Počnimo od najmanjih.

Male prskalice

Male prskalice obično su zapremine jednog litra i one se koriste za klasično prskanje i fajtanje manjih biljaka. To mogu biti ručne prskalice za povrtarstvo, cveće i slično. Njima se lako rukuje i veoma su pogodne, ali se ne mogu upotrebljavati za veću površinu.“

Prskalice - ©Agromedia 


Male prskalice su praktične i lepo raspršuju prostor, a mogu imati više namena: tretiranje biljaka zaštitnim sredstvima, prihrana, orošavanje i osvežavanje cveća. Klasičnog su tipa i lake su za upotrebu
.“

Prskalice prelaznog tipa

Sledeće su prskalice prelaznog tipa. One mogu imati istu namenu kao i male prskalice, ali se često koriste i za tretiranje većih biljaka i prskanje do visine koju čovek može da dosegne rukom. To su uglavnom klipne prskalice i mogu imati zapreminu od dva ili tri litra.“

Dizna na prskalici - ©Agromedia 


„Takve prskalice mogu postići dobar pritisak, a posebno su pogodne za prskanje nižeg voća, vinove loze, povrtarskih kultura i slično. Ukoliko se odlučite za njih, trebalo bi da znate da su one takođe lake za upotrebu, da formiraju kvalitetan mlaz i da mogu dobro da rasprše čestice, što je presudno za kvalitetno tretiranje. Ukoliko prskalica ima kvalitetnu diznu, čestice koje izbacuje će biti sitne i dobro će oblagati listove, plodove ili grane vaših biljaka.“

Jedino uz pomoć kvalitetne prskalice možete da izvršite dobru i pravilnu zaštitu cele biljke i tako iskoristite sva svojstva sredstava koje koristite.“


Ramene i leđne prskalice

Ukoliko se odlučite za tretiranje voćarskih vrsta ili većih biljaka, trebalo bi da koristite prskalice malo većih dimenzija, koje postižu kvalitetniji kapacitet prskanja.“

Ne smete da zaboravite i da je za prskanje veoma važno da imate odgovarajuću dodatnu opremu, kao što su rukavice, maske, kape, pa čak i odela za prskanje.

„Klasične ramene prskalice odlične su za zimsko prskanje voća, ali i za celogodišnje tretiranje sredstvima koje želimo da koristimo. One mogu biti zapremine od 5, 8 ili 10 litara. Veće od njih su leđne prskalice koje su naročito dobre jer je 20 litara mnogo lakše nositi na leđima, nego u rukama. Zbog velike zapremine takve prskalice nećete morati često da punite.“


Rezervni elementi za prskanje

Jedan od najvažnijih delova na svakoj prskalici je pištolj. On takođe može biti u različitim oblicima i veličinama. Ipak, dizna je ta koja određuje na koji način ćete rasprskavati tečnost iz prskalice. Neki od najčešćih tipova su one koje omogućavaju prskanje mlaza, izmaglice, lepezastog mlaza za tretiranje korova i druge.“

Vladimir Milutinović - ©Agromedia „Ograničenje koje nam predstavlja prskalica koja ima prskač dužine pola metra ili nešto više nekad možemo premostiti uzimanjem rezervnog prskača većih dimenzija. On se može koristiti za prskanje visokih biljaka, kao što su neke voćne vrste, ali i za prskanje sa veće udaljenosti. Tako nećemo biti u kontaktu sa sredstvom za prskanje.“

„Rezervni elementi za prskanje, kao što su produžene ručke, mogu biti dugačke i do dva metra. Fiksna ručka, na primer, može se montirati na bilo koju prskalicu. Ona će vrlo jednostavno i kvalitetno dati dobar mlaz i oprskati željenu biljku.“

Jedino uz pomoć kvalitetne prskalice možete da izvršite dobru i pravilnu zaštitu cele biljke i tako iskoristite sva svojstva sredstava koje koristite.

„Međutim, ukoliko nam ni ručka ove dimenzije nije dovoljna, postoje specijalni rasprskivači koji se zovu još i teleskopske prskalice. One su uglavnom plastične i kada se montiraju na prskalicu, mogu se rastegnuti poput plastičnog kanapa. Na taj način dobija se teleskop koji može biti dugačak i do tri i po metra.“

„Kada na ovu dužinu dodate i vašu visinu, sigurno je da ćete moći da dohvatite svaku biljku i isprskate je kvalitetno, kompletno i detaljno. Naravno, ne smete da zaboravite i da je za ovaj posao veoma važno da imate odgovarajuću dodatnu opremu, kao što su rukavice, maske, kape, pa čak i odela za prskanje.“

Sagovornik:
dipl. inž. Vladimir Milutinović

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica