68 mladih zemljoradnika dobija sredstva za nabavku mehanizacije!

68 mladih zemljoradnika dobija sredstva za nabavku mehanizacije!

Nakon realizovanog konkursa, koji je ove godine raspisalo preduzeće ”Agrorazvoj – valjevske doline”, u okviru Programa podrške mladima u ruralnom području, 68 valjevska zemljoradnika ostvarilo je pravo na podsticajna sredstva za nabavku poljoprivredne mehanizacije.

Zahvaljujući ovim sredstvima Milan Bojanić (29) iz Lelića, po povoljnim uslovima nabavio je novu kosačicu, koja će mu olakšati pripremu kabaste stočne hrane. Odlučio je da ostane na porodičnom imanju i zajedno sa bratom nastavi da se bavi mlečnim govedarstvom. Na farmi Bojanića, u ovom valjevskom selu, trenutno je preko 50 grla goveda od čega je 30 muznih krava koje svakog dana daju oko 500 litara mleka.

”Već pet godina konkurišem za podsticaje. Ove godine sam uzeo kosu koja košta 420 hiljada dinara, a ja sam je zahvaljujući podsticajima dobio za 128 hiljada dinara, što je 70 posto jeftinije. To je prihvatljivo i zadovoljan sam, jer su Agrorazvoj i grad Valjevo na ovaj način mladim poljoprivrednicima omogućili pristup mehanizaciji po povoljnim uslovima”, kaže Bojanić.
Mašinski park, na gazdinstvu Nebojše Birčanina (32) iz Suvodanja, brojniji je za još jednu priključnu mašinu – drljaču za traktor, a farma za priplodna goveda. Kako kaže, ova vrsta podrške je od velikog značaja mladim poljoprivrednicima za dalji opstanak i ostanak na selu.

”Koristeći podsticaje koje daje Agrorazvoj nabavio sam drljaču uz povraćaj 70 posto novca od njene vrednosti i tri priplodne junice za koje je povraćaj bio 40 posto. Na ovaj način sam za nekoliko godina obnovio skoro svu mehanizaciju. Prednost je u tome što mladi poljoprivrednici na ovaj način mogu da nabave novu mehanizaciju za sumu koja po trenutnim cenama ne bi bila dovoljna za kupovinu nove”, smatra Birčanin.

U okviru Programa podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji realizuje ”Agrorazvoj – valjevske doline”, za podsticajnu meru podrške mladima u ruralnom području ove godine opredeljeno je 15 miliona dinara. Pravo na podsticaje u maksimalnom iznosu do 300 hiljada dinara imali su vlasnici poljoprivrednih gazdinstava starosti do 40 godina i isključivo se bave poljoprivredom. U kupovini novih mašina i opreme u primarnoj biljnoj proizvodnji oni su učestvovali sa 30 odsto sredstava dok je podrška grada 70 odsto od ukupne vrednosti investicije.

”Od 100 podnetih prijava, nakon formirane bodovne liste 68 poljoprivrednika je ostvarilo pravo na podsticaje. Trenutno nam nedostaje još oko šest miliona dinara kako bi mogli da isplatimo novac svim proizvođačima koji su konkurisali. Najveći deo ovih sredstava je otišao za kupovinu priključnih mašina za primarnu obradu i jedan deo za nabavku priplodnog materijala. Ova, kao i druge mere, ima za cilj da pokušamo da zadržimo mlade da ostanu da žive na selu, a uspeh će biti ukoliko uspemo još nekoga da privučemo”, kaže Goran Marjanović, direktor ”Agrorazvoj – valjevske doline”.
Inaše, ovogodišnji agrarni budžet iznosi 100 miliona dinara, a zbog većeg broja podnetih zahteva za podsticaje, po rečima Marjanovića potrebno je još novca. Kako je najavio, svi poljoprivrednici koji ove godine nisu dobili subvencije, a podneli su zahtev, novac će im po tom osnovu biti isplaćen naredne godine.

”U proteklih nekoliko godina, otkako je agrarni budžet na zavidnom nivou, oko 45 odsto valjevskih poljoprivrednika je na ovaj način obnovilo mehanizaciju, dok je u poslednje četiri godine kupljeno preko 40 traktora. Možemo biti zadovoljni tim podacima. Nadam se da će naredne godine agrarni budžet biti još veći i da ćemo zadovoljiti sve naše poljoprivredne proizvođače, bar što se tiče mehanizacije”, rekao je Goran Marjanović, direktor ”Agrorazvoj – valjevske doline”.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica