Vesti sa Produktne berze za period 16-21.06.2019.

Vesti sa Produktne berze za period 16-21.06.2019.

Ove nedelje na novosadskoj robnoj berzi u fokusu trgovanja je bio kukuruz, kako cenovno tako i količinski. Cena kukuruza je oscilirala tokom čitave nedelje, dok se cena pšenice zadržala na prošlonedeljnom nivou. Soja beleži blagi rast cena. Na stranim tržištima i dalje je aktuelno stanje oko zasejanih površina u SAD, gde se i dalje tačno ne zna kolike su površine pod kukuruzom i sojom. Sa neizvesnošću se čeka zvaničan stav Ministarstva poljoprivrede SAD, što će se dalje odraziti na cenu ovih poljoprivrednih proizvoda na globalnim tržištima.

 

Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 1.875 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 36.828.000,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 4,34%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 28,02%.

Ugovori na kukuruz su se zaključivali u cenovnom rasponu od 15,70 do 16,20 din/kg bez PDV-a. Količinski kukuruz je bila najtrgovanija roba na organizovanom robno-berzanskom tržištu sa 1.525 tona. Ponderisna cena žutog zrna je iznosila 15,91 din/kg bez PDV-a (17,50 din/kg sa PDV-om), što predstavlja rast za 5,91% u odnosu na prethodni posmatrani period.

Pšenica se zadržala na prošlonedeljnom cenovnom nivou. Hlebno zrno sa minimalnim proteinom od 12% je trgovano po jedinstvenoj ceni od 24 din/kg bez PDV-a (26,40 din/kg sa PDV-om), što predstavlja ponderisanu cenu. U odnosu na sedmicu pre cena je neznatno viša za 0,29%.

Soja je nastavila da beleži prošlonedeljni pozitivan trend. Sojino zrno je trgovano po jedinstvenoj ceni od 37,30 din/kg bez PDV-a (41,03 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni upoređujući podatak ponderisana cena je viša za 0,81%.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 1,68%, a kukuruz je poskupeo 1,81%. U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je poskupela 3,09%, a sojina sačma je poskupela 0,40%. U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 0,70%, a kukuruz je poskupeo 1,81%.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica