Vesti sa Produktne berze za period 13-17.11.2017.

Vesti sa Produktne berze za period 13-17.11.2017.

Na novosadskoj Produktnoj berzi nastavljen je negativni cenovni trend kod mnogih kultura. Ukupan promet za ovu nedelju iznosio je 1.950 tona robe čija je finansijska vrednost iznosila 38.203.250 dinara.

 

Ove nedelje na organizovanom tržištu se trgovalo kukuruzom SRPS kvaliteta po ceni od 17,00 dinara po kilogramu bez PDV-a. Kukuruzom sa povišenom vlagom do 16% se trgovalo po cenama od 16,40 do 16,50 dinara po kilogramu bez PDV-a, i sa klauzulom „fco-kupac“ po cenama od 17,80 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 17,00 dinara po kilogramu bez PDV-a (18,70 din/kg sa PDV-om), što predstavlja cenovni pad od 2,11% u odnosu na cenu iz prethodne nedelje.

Pšenica pod pritiskom stranih tržišta beleži negativni cenovni trend ove sedmice. Hlebno zrno se kretalo u cenovnom opsegu od 18,30 do 18,65 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponderisana cena pšenice je iznosila 18,46 dinara po kilogramu bez PDV-a (20,30 din/kg sa PDV-om), što predstavlja cenovni pad od 1,26% u odnosu na poslednju registrovanu cenu.

Veće količine ponude soje zrna na organizovanom robno berzanskom tržištu po cenama od 49,50 do 50,00 dinara po kilogramu bez PDV-a, ni ove nedelje nisu pronalazile svoje kupce. U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je pojeftinila 1,77%, a kukuruz je pojeftinio 1,46%. Pad cene kukuruza u Čikagu zbog povećane konkurencije na međunarodnom tržištu sa brazilskim kukuruzom.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica