Vesti sa Produktne berze za period 05-09.06.2017.

Vesti sa Produktne berze za period 05-09.06.2017.

Nedelju za nama karakteriše veoma turbulentno tržište. Prva polovina nedelje zabeležila je izuzetno mali promet trgovanja preko Produktne berze zbog pada cena, dok se u drugoj polovini tržiše otvorilo i donelo značajno povećanje prometa, kako količinski tako i finansijski.

 

Ukupan promet na novosadskoj Produktnoj berzi tokom prošle nedelje iznosio je 4.067 tona robe. Njena finansijska vrednost iznosila je 83.997.920,00 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju količinski obim prometa veći je za 301,08%, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 159,65%.

Na tržištu kukuruza je bilo najturbulentnije. Cena kukuruza je nastavila da pada drugu nedelju zaredom, što je rezultiralo malim obimom trgovanja u prvoj polovini sedmice. Kupci su strpljivo čekali da procene gde je „cenovno dno“, da bi krenuli u kupovinu ove žitarice. U drugoj polovini tržište se otvorilo, što je rezultiralo najvećim učešćem, kako količinski tako i finansijski, žutog zrna na robnom tržištu. Najniža dostignuta cena je iznosila 15,90 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 16,06 dinara po kilogramu bez PDV-a, (17,66 din/kg sa PDV-om), što pretstavlja cenovni pad od 0,88%.

Pšenica se trgovala po višim cenama u odnosu na prošlu nedelju. Ponderisana cena za ovu nedelju je iznosila 17,18 dinara po kilogramu bez PDV-a (18,90 din/kg sa PDV-om), što predstavlja cenovni rast od 0,78%.

Zrno soje se trgovalo sa približnim cenama kao i prošle nedelje, ali sa blagom korekciom cene na dole. Ovom uljaricom trgovalo se i na zeleno sa cenom od 39,00 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponderisana cena zrna soje iznosila je 49,15 dinara po kilogramu bez PDV-a (54,47 din/kg sa PDV-om), što pretstavlja cenovni pad od 0,74%.

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela za 4,71%, a kukuruz za 4,11%. Soja je poskupela za 2,83%, a sojina sačma za 2,89%.

U Budimpešti u odnosu na prethodnu nedelju kukuruz je pojeftinio za 0,13%.

U Parizu je pšenica poskupela za 2,56%, a kukuruz za 0,15%.


 

 

 


 

 


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica