Vesti sa Produktne berze za 26-30.11.2018.

Vesti sa Produktne berze za 26-30.11.2018.

Za razliku od prethodne sezone koja je počela idealno za ozime useve, sezona 2018/2019 je po pitanju vremenskih prilika počela izuzetno loše. Nedostatak površinske vlage u zemljištu je uslovio izuzetno slabo klijanje useva, što će uz trenutno niske temperature gotovo sigurno negativno uticati na buduće prinose.

Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 2.937 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 51.169.360,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je viši za 316%, dok je finansijska vrednost prometovane robe veća za 253,93%.

Pšenica iako nije doživela značajne cenovne oscilacije je nastavila da beleži rast. Samim tim nastavila je da beleži cenovni trogodišnji maksimum. Početkom nedelje cena hlebnog zrna sa min. 13% proteina se plaćala 20,80 din/kg bez PDV-a, dok se pšenica sa slabijim proteinom plaćala 0,10 din/kg niže. 

Rod kukuruza nikada veći, izvoz nikada manji

Kukuruz je količinski uzeo apsolutni primat u trgovanju sa 2.300 tona. Ugovori su se zaključivali u cenovnom rasponu od 14,40 do 14,80 din/kg bez PDV. Cene na stranim tržištima, nizak vodostaj plovnog puta, dobar rod žutog zrna i dalje drži cenu nisko bez značajnih oscilacija.

Samim tim pojavio se i veliki cenovni spred između cene kukuruza i cene pšenice koji trenutno iznosi više od 6 din/kg ili procentualno 44,04% u korist pšenice. U odnosu na prethodnu sedmicu cena kukuruza je niža za 0,69%.

Kod soje nije bilo značajnih cenovnih oscilacija. Ponuda soje po 37,30 din/kg bez PDV-a nije pronalazila svoje kupce.

Stočni ječam sa hl. masom 62 kg je trgovan po ceni od 19,80 din/kg bez PDV-a (21,78 din/kg sa PDV-om).

Berzanski indeks PRODEX je na dan 29.11.2018. godine bio na nivou od 203,12 indeksnih poena, što predstavlja pad za 0,14 indeksnih poena u odnosu na prethodnu nedelju.


U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 0,44%, a kukuruz je pojeftinio 0,39%. I dalje slabe izvozne prodaje američke pšenice uticale su na kretanje cene.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 0,87%, a kukuruz je pojeftinio 0,86%.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica