Tovne svinje i prasad skuplji, a ponuda kukuruza slabija | Cene stoke

Tovne svinje i prasad skuplji, a ponuda kukuruza slabija | Cene stoke

Cene teladi, krava i tovnih bikova su zavisile od ponude i tražnje, ali su zato tovne svinje i prasad, kako na pijacama, tako i u otkupu u klanicama bili skuplji. Cena jagnjadi je takođe svuda bila veća u odnosu na prethodni period, osim u Užicu. Obim ponude kukuruza bio je slabiji.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Na pijaci žive stoke u Užicu došlo je do pada cena teladi SM do 160 kilograma na 420 din/kg i krava za klanje na 160 din/kg. Za razliku od njih cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma bila je viša, a cena je iznosila 240 din/kg.

U klanicama na području nišavskog regiona otkupna cena tovnih bikova preko 500 kilograma je, uprkos solidnoj ponudi, bila niža u odnosu na prethodni period, a cena je bila 230 din/kg.

U klanicama na području zlatiborskog regiona evidentiran je rast otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma.

U klanicama na području šumadijskog regiona evdentiran je rast otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma na 220 din/kg i pad otkupne cene krava za klanje na 150 din/kg.

U klanicama sa područja jablaničkog regiona vršen otkup tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma po ceni od 220 din/kg i krava za klanje po ceni od 150 din/ kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na stočnoj pijaci u Šapcu, prasad od 16 do 25 kilograma bila su skuplja u odnosu na prethodni period, a cena se kretala od 290 din/kg. U klanicama na ovom području evidentiran je rast otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, a cena je iznosila 170 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Nišu bile su skuplje tovne svinje od 80 do 120 kilograma. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 160 din/kg.

U klanicama na području severno-bačkog regiona otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja preko 120 kilograma bile su više. Prasad su se otkupljivala po ceni od 220 din/kg, a kod tovnih svinja cena je bila 150 din/kg.


Na pijaci žive stoke u Čačku obe kategorije prasadi bile su skuplje. Kod grla do 15 kilograma cena se kretala od 260 din/kg, dok su se prasad od 16 do 25 kilograma najčešće mogla pazariti po ceni od 290 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

U Šapcu je zabeležen rast otkupne cene jagnjadi u klanicama na 320 din/kg. Jagnjad su, takođe, bila skuplja na stočnoj pijaci u ovom gradu, a najčešće su se mogla pazariti po ceni od 330 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Čačku jagnjad su bila skuplja u odnosu na prethodni period, a mogla su se pazariti po ceni od 300 din/kg.


Na pijaci žive stoke u Kragujevcu je takođe evidentiran rast cene jagnjadi, a iznosila je 300 din/ kg. Za razliku od njih niža je bila cena ovnova za priplod.

Na stočnoj pijaci u Užicu došlo je do pada cena jagnjadi. Razlog je dosta dobra ponuda i slabija tražnja. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 300 din/kg. Za razliku od njih viša je bila cena ovaca, a njihova cena je bila 160 din/kg.


U klanicama na području zlatiborskog regiona zabeležena je viša otkupna cena ovaca u odnosu na prethodni period.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Obim ponude kukuruza bio je slabiji u odnosu na prethodni na gotovo svim prodajnim mestima Slična je bila situacija i što se tiče ponude pšenice, stočnog ječma i ostalih proizvoda koji učestvuju u pripremi kvalitetne stočne hrane. Prodaja je varirala od mesta do mesta, negde se bolje prodavao kukuruz, negde lucerkino seno, negde pšenica, negde sojina sačma, a negde stočni ječam.

Na pijacama Centralne Srbije kukuruz se mogao pazariti po ceni od 19 do 24 din/kg.

U Vojvodini je na pijacama cena kukuruza, upakovanog u džakove proteklog meseca najčešće varirala od 16,2 do 19 din/kg. Što se silosa tiče, cena je varirala od 15 do 19 din/kg.

Prodaja pšenice upakovane u džakove od 50 kilograma se na pijacama odvijala po ceni od 19 do 25 din/kg. U silosima se cena pšenice u rinfuzu kretala od 19 do 21 din/kg.

Nastavljen je trend slabe ponude stočnog ječma upakovanog u džakove od 50 kilograma. Cena je na pijacama varirala od 18.5 do 27 din/kg. Prodaja stočnog ječma u rinfuzu se odvijala jedino u silosima na području Subotice po ceni od 17 din/kg.

Cena stočnog brašna najčešće je iznosila 18 din/kg na pijacama. U maloprodajnim objektima se ovo koncentrovano stočno hranivo moglo kupiti po ceni od 18 din/ kg do 25 din/kg. Što se silosa tiče promet je evidentiran jedino u silosima na području Loznice, po ceni od 17 din/kg.

Promet suncokreta u zrnu evidentiran je na pijaci u Somboru po ceni od 29,5 din/kg. U silosima na području Subotice evidentiran je rast cene koja je dostigla iznos od  34 din/kg.

Sojino zrno se moglo pazaritu na pijaci u Somboru po ceni od 38.1 din/kg i pijaci u Loznici po ceni od 40 din/ kg.

Maloprodajna cena suncokretove sačme varirala od minimalnih 26 din/kg do maksimalnih 41 din/kg. Nije bilo značajnih promena u pogledu ponude i prodaje sojine sačme u maloprodajnim objektima. Cena se kretala u intervalu od minimalnih 63 do maksimalnih 80 din/kg.

Ponuda lucerkinog sena u balama bila je nešto bolja, kako na gazdinstvima, tako i na pijacama. Cena je uglavnom mirovala. Kretala se od 16 do 20 din/kg na pijacama, dok se na gazdinstvima cena kretala od 15 do 20 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica