Telad jeftinija u Vranju i Kraljevu | Cene stoke

Telad jeftinija u Vranju i Kraljevu | Cene stoke

Na stočnoj pijaci u Vranju bila su jeftinija telad SM rase , dok su u Kraljevu bile niže prodajne cene teladi i tovnih bikova. Na stočnoj pijaci u Somboru cena prasadi od 16 do 25 kilograma bila je viša, a  na stočnoj pijaci u Kragujevcu evidentiran je rast cena jagnjadi.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Na stočnoj pijaci u Kraljevu bile niže prodajne cene teladi do 160 kilograma i tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase. Cena teladi iznosila je 400 din/kg, a tovnih bikova 210 din/kg.

U klanicama na području pčinjskog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma.

Na stočnoj pijaci u Vranju bila su jeftinija telad SM rase do 160 kilograma, a cena je iznosila 370 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona otkupna cena teladi do 160 kilograma bila je viša, a iznosila je 420 din/kg.

U klanicama nišavskog regiona, zabeležen je rast otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma na 230 din/kg.

Klaničari sa područja pirotskog regiona pored teladi SM rase do 160 kilograma i krava za klanje SM rase vršili otkup tovne junadi preko 480 kilograma po ceni od 200 din/kg

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na stočnoj pijaci u Leskovcu prodajna cena prasadi od 16 do 25 kilograma bila je viša i iznosila je 230 din/kg.


U klanicama na području Šapca, takođe, je došlo do rasta otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 210 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Somboru cena prasadi od 16 do 25 kilograma bila je viša, a iznosila je 230 din/kg. Za razliku od njih niže su bile cene obe kategorije tovnih svinja, a cena se kretala od 130 do 140 din/kg u zavisnosti od kategorije grla.

U klanicama na području srednje-banatskog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma i krmača za klanje. Kod tovljenika cena je bila 135 din/kg, a kod krmača za klanje 110 din/kg.


Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu evidentiran je rast cena jagnjadi na 230 din/kg i jaradi na 190 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena ovnova za priplod u odnosu na predhodni period, pošto je cena iznosila 35.000 dinara po grlu.

U klanicama na području šumadijskog regiona otkupna cena jagnjadi bila je viša u periodu za nama.


Na pijaci žive stoke u Vranju jagnjad su bila skuplja. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 300 din/kg.

U klanicama na području podunavskog regiona otkupna cena šilježadi bila je i iznosila je 200 din/kg. Za razliku od njih, niža je bila otkupna cena jagnjadi čija je cena bila 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Smederevu jagnjad su takođe bila jeftinija. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 230 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu cene jagnjadi iznosila je 240 din/kg, dok je kod jaradi cena bila 200 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Ponuda kukuruza bila je bolja u odnosu na prethodni perio na prodajnim mestima u Srbiji.

Što se ponude pšenice, stočnog ječma i ostalih proizvoda koji učestvuju u pripremi kvalitetne stočne hrane nije bilo značajnije razlike.

Kukuruz se na pijacama Centralne Srbije proteklog meseca mogao pazariti po ceni od 21 do 27 din/kg. U Vojvodini je na pijacama cena kukuruza, upakovanog u džakove proteklog meseca najčešće varirala od 18 do 19 din/kg. To ukazuje na blagi pad cene. Što se silosa tiče, cena je varirala od 15,5 do 18 din/kg što takođe ukazuje na pad.

Prodajna cena pšenice upakovane u džakove od 50 kilograma je na pijacama u Srbiji varirala od 22 do 27 din/kg. U Vojvodini je iznos varirao od 20 do 21 din/kg. U silosima je cena pšenice varirala od 18 do 20 din/kg.

Ponuda stočnog ječma upakovanog u džakove od 50 kilograma evidentirana je na četiri pijace, po ceni koja je varirala u intervalu od 22 do 25 din/kg. U rinfuznom obliku ga je bilo u silosima na području Subotice po ceni od 16 din/kg i Sombora po ceni od 17 din/kg.

Prodaja stočnog brašna se na pijacama odvijala po ceni od 19 do 22 din/kg, ali je dominirao iznos od 20 din/kg. U maloprodajnim objektima se ovo stočno hranivo moglo kupiti po ceni od 18 do 23 din/kg.

Ponuda stočnog ječma evidentirana je u silosima na području Loznice po ceni od 16 din/kg i Čačka po ceni od 19 din/kg.

Soja u zrnu se mogla pazariti na pijacama u Loznici po ceni od 40 din/kg i na pijaci u Sremskoj Mitrovici po ceni od 43 din/kg.

Maloprodajna cena suncokretove sačme varirala je od minimalnih 26 do maksimalnih 45 din/kg, a najčešće se mogla pazariti po ceni od 40 din/kg.

Prodaja sojine sačme evidentirana je u maloprodajnim objektima u devet gradova, a interval cena kretao se od 61 do 73 din/kg, stim da je najčešća cena bila 70 din/kg.

Što se tiče lucerkinog sena u balama na gazdinstvima je cena iznosila 16 din/kg, dok je cena ovog kabastog stočnog hraniva na pijacama varirala od 16 do 20 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica