Telad i jagnjad poskupela u Požarevcu | Cene stoke

Telad i jagnjad poskupela u Požarevcu | Cene stoke

Telad SM rase skuplja su bila u Požarevcu i Smederevu, a jeftinija u Užicu i Vranju. Nastavljen je trend pada cene prasadi na prodajnim i otkupim mestima. Evidentiran je rast cene jagnjadi na području Požarevca, a pad na području Užica.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Na stočnoj pijaci u Požarevcu skuplja su bila telad SM rase do 160 killograma i krave za klanje SM rase. Kod teladi je bio iznos od 380 din/kg, a kod krava za klanje iznos od 160 din/kg. Obim ponude bio je prosečan.

U klanicama na području podunavskog regiona zabeležen je rast otkupne cene teladi SM do 160 kilograma, po ceni od 420 dim/kg.

Na pijaci žive stoke u Užicu došlo je do pada cena teladi SM rase do 160 kilograma u odnosu na prethodni period. Promet se najčešće odvijao po ceni od 350 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Vranju telad SM rase do 160 kilograma bila su jeftinja, a cena je iznosila 410 din/kg. Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovic evidentiran je pad otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma,a cena se kretala od 220 din/kg.

U klanicama na području sremskog region cena tovnih bikova preko 500 kilograma, takođe je bila niža, a cena se kretala od 220 din/kg.

U klanicama na području nišavskog regiona zabeležen je pad otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma, a otkupljivali su se po ceni od 220 din/kg.

Klaničari sa područja Šapca i okolnih mesta su protekle nedelje vršili otkup jedino tovne junadi od 350 do 480 kilograma po ceni od 220 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području južnobanatskog regiona zabeležen je pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma, pošto je otkup najčešće vršen po ceni od 250 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Požarevcu su bile jeftinije obe kategorije prasadi. Kod prasadi do 15 kilograma cena je iznosila 240 din/kg, dok je kod grala od 16 do 25 kilorgama cena bila 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu prasad od 16 do 25 kilograma bila su jeftinija u odnosu na prethodni, a mogla su se pazariti po ceni od 230 din/kg.

U klanicama na području Leskovca nije bilo promena u pogledu ponude i otkupnih cena.


Klaničari sa područja zlatiborskog regiona su otkup prasadi od 16 do 25 kilograma vršili po nižim cenama, koje su se najviše kretale oko 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu zabeležen je pad cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 220 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Smederevu je evidentiran rast cene obe karegorije prasadi. U zavisnosti od kategorije grla cena se kretala od 270 do 300 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Šapcu tovne svinje od 80 do 120 kilograma bile su skuplje, a mogle su da se pazare za iznos od 150 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

U klanicama na području braničevskog regiona otkupna cena jagnjadi bila je viša i iznosila je 260 din/kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena ovaca i iznosila je 110 din/kg. Na stočnoj pijaci je zabeležen rast otkupne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period, a cena je iznosila 280 din/kg.

U klanicama na području zlatiborskog regiona došlo je do pada otkupnih cena jagnjadi na 280 din/ kg  i ovaca na 150 din/kg.

Klaničari sa područja Niša i okolnih mesta su otkupljivali ovce po nižoj ceni, a ona je iznosila 140 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu su se mogla pazariti jagnjad po ceni od 300 din/kg, jarad po ceni od 230 din/kg, ovce po ceni od 110 din/kg .

U Šapcu je zabeležen otkup jagnjadi u klanicama po ceni od 320 din/kg. Na stočnoj pijaci u ovom gradu jagnjad su se mogla pazariti po ceni od 330 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

U Požarevcu je došlo da pada cene stočnog brašna na 25 din/kg u maloprodajnim objektima na području grada i okolnih mesta.

Na području Kraljeva suncokretova sačma bila je skuplja u maloprodajnim objektima, a cena je iznosila 34 din/kg.

Na pijaci u Obrenovcu je evidentiran rast cene kukuruza okrunjenog prirodno sušenog u odnosu na prethodni period.

Na području Beograda došlo je do rasta cene suncokretove sačme u maloprodajnim objektima na 38 din/kg.

Na pijaci u Čačku došlo je do rasta cena kukuruza okrunjenog prirodno sušenog na 23 din/kg i pšenice i stočnog ječma upakovanih u džakove od 50 kilograma na 28 din/kg.

U  maloprodajnim objektima na području Kikinde sojina sačma bila je skuplja, suncokretova sačma jeftinija. Sojina sačma je koštala 70 din/kg, a kod suncokretove sačme cena je bila 38 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva lucerkino seno u balama bilo je skuplje, a cena je iznosil 15 din/kg. Rast cena zabeležen je, takođe, i kod stočnog ječma 18 din/kg i pšenica 19,5 din/kg. U istom periodu je došlo do pada cene kukuruza u maloprodajnim objektima na 16 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pirota najčešća prodajna cena lucerkinog sena u balama iznosila je 20 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica