Stagnira cena pšenice | Vesti sa Produktne berze

Stagnira cena pšenice | Vesti sa Produktne berze

Usled smanjene aktivnosti mlinara na „Produktnoj berzi“ došlo je do pada prometa i stagnacije cene pšenice, dok su kukuruz i soja zabeležili pozitivne cenovne trendove uz skroman obim trgovanja. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 920 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 29.127.300 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 66,55%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 49,89%.

 

Pšenicom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 19,25 din/kg bez PDV-a (21,17 din/kg sa PDV-om). Ovo ujedno predstavlja ponderisanu cenu za koju možemo reći da beleži stagnaciju u odnosu na prethodni posmatrani period.

Kukuruz beleži rast cena usled veće zainteresovanosti izvoznika za ovom žitaricom. Ugovori za kukuruz su se zaključivali u veoma uskom cenovnom rasponu od 14,60 do 14,70 din/kg bez PDV-a. Upoređujući cenu sa prethodnom nedeljom, cena žutog zrna je doživela rast od 2,10%.

Soja je nastavila da beleži blagi rast cena. Sojom se trgovalo od 37 do 38 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 37,50 din/kg bez PDV-a (41,25 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju cena je viša za 0,72%.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela za 0,68%, a kukuruz za 0,77%, soja za 0,25%, a sojina sačma za 1,94%. U Parizu u odnosu pšenica je poskupela za 0,68%, a kukuruz je pojeftinio za 0,75%.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica