Prasići i dalje najskuplji na pijacama| Cene stoke

Prasići i dalje najskuplji na pijacama| Cene stoke

Zabeležen rast cene teladi u Smederevu i Vranju, a tovne junadi u Požarevcu, kao i cena prasadi na stočnim pijacama u celoj Srbiji. Poskupljenje nije zaobišlo ni jagnjad, jarad, dviske i ovce.

 

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području podunavskog regiona, otkupna cena teladi telesne mase do 160 kilograma SM rase bila je viša u odnosu na prethodni period. Iznosila je 400 din/kg.

U Vranju, takođe je evidentiran rast cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma na 430 din/kg.

Klaničari sa područja braničevskog regiona po višim su cenama otkupljivali tovnu junad telesne mase od 350 do 480 kilograma, po cei od 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu ista kategorija goveda bila je jeftinija, a mogla su se pazariti po ceni od 210 din/kg.

U klanicama na području jablaničkog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovnih bikova SM rase, telesne mase preko 500 kilograma, za iznos od 210 din/kg. Obim ponude i otkupa bio je dobar.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu su se mogli pazariti telad SM rase težine do 160 kilograma i tovni bikovi telesne mase preko 500 kilograma. Cene su bile na prošlonedeljnom nivou.

U klanicama na području šumadijskog regiona otkupna cena krava za klanje bila je viša u poređenju sa prethodnim periodom i mogle su se pazariti po ceni od 155 din/ kg.


U klanicama na području južnobačkog regiona najčešća otkupna cena tovih bikova telesne mase preko 500 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period, a iznosila je 200 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Obrenovcu je posle dužeg perioda evidentirana ponuda teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma po ceni od 430 din/kg. Izostala je ponuda, tovne junadi i ostalih kategorija goveda.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na pijaci žive stoke u Pančevu prasad su bila skuplja. Cena je u zavisnosti od kategorije varirala od 250 do 260 din/kg.


Klaničari sa područja južno-banatskog regiona su po višim cenama vršili otkup tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, po ceni od 170 din/kg.

U Pirotu je na stočnoj pijaci zabeležen rast cene prasadi. Izjednačila se cena grla telesne mase do 15 kilograma i grla teških od 16 do 25 kilograma, a cena je bila 270 din/kg.


Na pijaci žive stoke u Kragujevcu je evidentiran rast cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 220 din/ kg i krmača za klanje na 140 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma. Iznosila je 140 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Obrenovcu nastavljen je trend dobre ponude prasadi. Grla telesne mase do 15 kilograma mogla su se pazariti po ceni od 280 din/kg. Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma najčešće su se prodavala po ceni od 260 din/kg, što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period. Obim prodaje bio je slab. Ponuda tovnih svinja i krmača za klanje bila je dobra, a cene su bile niže u odnosu na prethodni period. Grla telesne mase od 80 do 120 kilograma mogla su se pazariti po ceni od 160 din/ kg, dok je kod grla telesne mase preko 120 kilograma dominirao iznos od 150 din/kg. Najčešća cena krmača za klanje iznosila je 140 din/kg.

U klanicama na području braničevskog regiona otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period, a mogle su se pazariti za 140 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu, bila su jeftinija prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma, a trebalo je izdvojiti 230 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

U klanicama na području braničevskog regiona zabeležen je rast otkupne cene jagnjadi, a cena je bila 270 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu su bili jeftiniji jagnjad i ovce. Jagnjad su se njačešće mogla pazariti po ceni od 260 din/kg, a ovce po ceni od 140 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Obrenovcu slaba je bila ponuda i prodaja jagnjadi. Trebao je izdvojiti 300 din/kg, što ukazuje na rast cene u odnosu na prethodnu sedmicu. Na tržištu dviski, šilježadi i ovaca nije bilo promene. Za prodaju je dovezeno par jaradi i koza. Za jarad su kupci trebali da izdvoje 200 din/kg, a za koze 130 din/kg. Izostala je ponuda ovnova za priplod.

Na stočnoj pijaci Kragujevca zabeležen je rast cene jagnjadi na 250 din/kg i dviski na 155 din/kg i pad cena jaradi na 190 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regionao cene jagnjadi i dviski bile su više u odnosu na proteklu sedmicu.

U klanicama na području Šapca i okolnih mesta otkupna cena jagnjadi bila je viša, a cena je iznosila 250 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Vranju došlo je do rasta cene jaradi na 240 din/kg, zbog dosta slabe ponude i većeg obima tražnje.

Na stočnoj pijaci u Nišu je takođe zabeležen rast cene ovaca, koje su se mogle pazariti po ceni od 170 din/kg. Razlog je veoma slaba ponuda.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

U maloprodajnim objektima na području Kragujevca zabeležen je pad cene stočnog brašna na 20 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Pančeva evidentiran je pad cena lucerkinog sena u balama i stočnog ječma upakovanog u džakove najčešće od 50 kilograma. Kod oba proizvoda je cena bila 15 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Pančeva niža je bila cena sojinog zrna – 39 din/kg. U silosima na području Pančeva jeftinija je bila pšenica, a skuplji kukuruz u odnosu na prethodni period.

U silosima u Beogradu, došlo je do pada cene pšenice u rinfuzu, pošto se najčešće mogla pazariti za 20.9 din/kg.

Na pijaci u Požarevcu kukuruz okrunjen, prirodno sušen bio je skuplji, a najčešće se mogao pazariti po ceni od 21 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Kragujevca su se mogli pazariti kukuruz okrunjen, prirodno sušen po ceni od 18 din/kg i pšenica opakovana u džakove po ceni od 21 din/kg. U maloprodajnim objektima na području Šapca sojina sačma je iznosila 67 din/kg, dok je najčešća cena suncokretove sačme iznosila 37 din/ kg. Na pijaci u Šapcu mogli su se pazariti kukuruz, pšenica, stočni ječam i lucerkino seno u balama. Cene ovih proizvoda se nisu menjale.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica