Poskupele tovne svinje i tovni bikovi | Cene stoke

Poskupele tovne svinje i tovni bikovi | Cene stoke

Period za nama obeležili su viša cena tovnih bikova, kao i više otkupne cene tovnih svinja na području braničevskog i južno-banatskog regiona. Jjagnjad su jedino bila jeftinija na području braničevskog regiona. Cena stočne hrane je zavisila od ponude i tražnje.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području pčinjskog region došlo je do rasta otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kg, koji su se otkupljivali po ceni od 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici tovni bikovi telesne mase bili su skuplji u poređenju sa prethodnim periodom i najčešće su se mogli pazariti za 240 din/kg.

U klanicama na području Beograda takođe je zabeležen rast otkupnih cena tovnih bikova SM i HF rase telesne mase preko 500 kilograma. Kod grla SM rase dominirao je iznos od 225 din/kg, a kod grla HF rase iznos od 215 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu telad SM rase telesne mase do 160 kilograma bila su skupljai mogla su se pazariti po ceni od 380 din/kg. U istom periodu došlo je do pada cene krava za klanje, a cena se kretala od 150 din/ kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona otkupna cena krava za klanje bila je niža u poređenju sa prethodnim periodom, a otkupljivale su se po ceni od 135 din/kg.

U klanicama na području jablaničkog regiona najčešća otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma iznosila je 200 din/kg, dok je kod krava za klanje otkup vršen po ceni 150 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kraljevu prodajna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznosila je 430 din/kg, a cena priplodnih junice iznosila je nešto viša od 202.000 dinara po grlu. Prodajne cene tovnih bikova i krava za klanje se nisu menjale.


Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na području braničevskog regiona, otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period, a mogle su se pazariti po ceni od 150 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu su bila skuplja prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma, a mogli su se kupiti po ceniod 240 din/kg.

Klaničari sa područja južnobanatskog regiona su po višim cenama vršili otkup krmača za klanje i to po iznosu od 130 din/kg.


Na pijaci žive stoke u Kragujevcu je evidentiran pad cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 210 din/kg i krmača za klanje na 135 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je pad otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilogramao i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, a rast cene tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma. Kod prasadi je bio iznos od 210 din/kg, kod tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma je bio iznos od 155 din/kg, a kod tovljenika preko 120 kilograma iznos od 150 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Čačku evidentiran je rast cene obe kategorije prasadi. Grla telesne mase do 15 kilograma su iznosila 260 din/kg, dok su grla telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila 250 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Smederevu došlo do rasta obe kategorije prasadi u odnosu na prethodni period.

Na pijaci žive stoke u Vranju su tovne svinje bile skuplje. Prodaja se u zavisnosti od kategorije odvijala po ceni od 170 do 175 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

U klanicama na području braničevskog regiona zabeležen je pad otkupnih cena jagnjadi i ovaca. Jagnjad su mogla da se kupe po ceni od 260 din/kg, a ovce za 110 din/kg. Na pijaci žive stoke u Požarevcu jagnjad su bila skuplja i njačešće su se mogla pazariti po ceni od 270 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu zabeležen je rast cene jaradi na 200 din/kg i pad cena jagnjadi na 235 din/kg i dviski na 150 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Obrenovcu zabeležena je slaba ponuda i prodaja jagnjadi, a cena je iznosila 280 din/kg, što ukazuje na pad cene u poređenju sa prethodnim periodom. U ponudi, tražnji i cenama, dviski, šilježadi i ovaca nije bilo promena. Izostala je ponuda ovnova za priplod, jaradi i koza.

Na stočnoj pijaci u Čačku jagnjad su bila jeftinija u odnosu na prethodni period, a cena je bila 330 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Užicu evidentiran je pad cene jagnjadi na 280 din/kg.

U klanicama na području zlatiboorskog regiona najčešća otkupna cena jagnjadi iznosila je 280 din/kg, dok su ovce otkupljivane po ceni od 150 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Pirotu i u klanicama na području ovog grada je izostala ponuda jagnjadi, jaradi u ostalih kategorija ovaca i koza.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

U silosima na području Beograda došlo je do pada cene pšenice u rinfuzu, pošto se najčešće mogla pazariti za 21,7 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Kikinde zabeležen je rast prodajne cene lucerkinog sena u balama, koja se mogla kupiti po ceni od 16 din/kg, a glavni razlog je dosta slaba ponuda ovog značajnog kabastog stočnog hraniva. U maloprodajnim objektima na području Kikinde i okoline došlo je do pada cene stočnog brašna na 18 din/kg i rasta cene suncokretove sačme na 38 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva kukuruz okrunjen prirodno sušen i lucerkino seno u balama bili su skuplji u odnosu na prethodni period. Cena kukuruza iznosila je 14.5 din/kg, a lucerkinog sena 17 din/kg. Na pijaci u Pančevu bila je jeftinija pšenica i najčešće se mogla pazariti po ceni od 22 din/kg.

U Loznici, cene kukuruza okrunjenog prirodno sušenog i lucerkinog sena u balama iznosile su 20 din/kg. Za pšenicu su kupci trebali da izdvoje 24 din/kg, stočno brašno je koštalo18 din/kg, stočni ječam 24 din/kg i sojino zrno 40 din/kg.

Na području Sremske Mitrovice, u maloprodajnim objektimazabeležen je rast cene pšenice u džaku na 21 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica