Poskupela muška telad, a pojeftinile tovne svinje| Cene stoke

Poskupela muška telad, a pojeftinile tovne svinje| Cene stoke

U periodu za nama evidentirana je viša otkupna cena muške teladi SM rase u klanicama na području moravičkog regiona. Takođe, zabeležen je pad otkupnih cena prasadi i tovnih svinja u pojedinim klanicama u Srbiji, kao i pad cene jagnjadi na području Loznice, Šapca, Niša i Smedereva.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području moravičkog regiona zabeležen je rast otkupne cene muške teladi SM rase do 160 kilograma, a cena je iznosila 500 din/kg.

U klanicama na području zlatiborskog regiona otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma bila je viša. Iznosila je 420 din/ kg. Takođe zabeležen rast otkupne cene krava za klanje SM rase na 160 din/kg.

Klanice sa područja srednje -banatskog regiona po višoj su ceni otkupljivali su tovnu junad preko 480 kilograma i tovne bikove preko 500 kilograma SM rase i HF rase. Kod tovne junadi i bikova SM rase je cena bila 220 din/kg, a kod tovnih bikova HF rase iznos od 195 din/kg.

Klaničari sa područja braničevskog regiona su pored teladi SM rase do 160 kilograma i krava za klanje vršile otkup tovne junadi preko 480 kilograma po ceni od 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu cena teladi SM rase do 160 kilograma bila je 400 din/kg. Za tovne bikove SM rase preko 500 kilograma najčešće je trebalo izdvojiti 220 din/kg. Obim ponude teladi bio je prosečan, a bikova dobar.

Klanice sa područja raškog regiona pored teladi i tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase vršile su otkup krava za klanje SM rase po ceni od 180 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području severno-bačkog regiona bile su niže otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena krmača za klanje.

Karakteristika stočne pijace u Loznici je bila pad cena obe kategorije prasadi. I kod grla do 15 kilograma i kod grla od 16 do 25 kilgrama cena je iznosila 260 din/kg.


U klanicama na području Beograda regiona evidentiran je pad otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma u odnosu na predhodni period, a otkupljivale su se po ceni od 160 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Čačku obe kategorije prasadi bile su skuplje u odnosu na prethodni period. Kod grla do 15 kilograma cena je bila 250 din/kg, dok je kod prasadi od 16 do 25 kilograma cena bila 240 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu su se mogla pazariti prasad do 15 kilograma po ceni od 240 din/kg i prasad od 16 do 25 kilograma po ceni od 220 din/kg. Obim ponude bio je slab.


Klaničari sa područja južnobanatskog regiona vršili su otkup prasadi od 16 do 25 kilgrama, tovnih svinja od 80 do 120 kilograma i krmača za klanje. Nije bilo promena otkupnih cena u odnosu na prethodni period.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza


Na stočnoj pijaci u Loznici zabeležen je pad cene jagnjadi u odnosu na prethodni period. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 240 din/ kg. U ponudi je bilo petnaestak grla. U klanicama na području Loznice vršen je otkup jagnjadi i ovaca. Otkupne cene se nisu menjale

U klanicama na području Šapca, takođe ja došlo do pada otkupne cene jagnjadi, a cena je iznosila 250 din/kg. Glavni razlog je dobra ponuda ove kategorije ovaca.

Na pijaci žive stoke u Nišu zabeležen je pad cene ovaca na 150 din/kg. Obim ponude i prodaje bili su vrlo slabi.

Na stočnoj pijaci u Smederevu niže su bile cene jagnjadi i šilježadi. Cena jagnjadi bila je 280 din/kg, a šiležadi 220 din/kg.

U klanicama na području zlatiborskog regiona najčešća otkupna cena jagnjadi iznosila je 220 din/kg, što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period.

Klanice sa područja raškog regiona vršile su otkup jagnjadi po  ceni od 220 din/kg i ovce po ceni od 120 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Somboru najčešća prodajna cena jaradi iznosila je 200 din/kg. Za jagnjad je trebalo izdvojiti 220 din/kg dok je cena ovaca i koza bila izjednačena, iznosila je 120 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Na pijaci u Vranju evidentiran je pad cene kukuruza okrunjenog prirodno sušenog i pšenice upakovane u džakove na 50 din/ kg.

U maloprodajnim objektima na području Loznice kukuruz okrunjen prirodno sušen upakovan u džakove najčešće od 50 kilograma bio je skuplji. Pored kukuruza mogli su se pazariti pšenica, sojina sačma, suncokretova sačma i stočno brašno, ali su cene ovih proizvoda mirovale.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva evidentiran je rast cena kukuruza okrunjenog prirodno sušenog i pšenice upakovane u džakove najčešće od 50 kilograma. Cena kukuruza iznosila je 16 din/kg, a pšenica po ceni od 20.5 din/kg. Kukuruz je bio skuplji i u maloprodajnim objektima na području Pančeva. U silosima na području Pančeva evidentiran je rast sojinog zrna, a cena je iznosila 44 din/kg.

Na pijaci u Požarevcu zabeležen rast cene lucerkinog sena u balama, čija je cena bila 18 din/kg. Razlog je vrlo slaba ponuda.

Na gazdinstvima u okolini Šapca došlo je do rasta cene pšenice upakovane u džakove od 50 kilograma na 21 din/kg. U maloprodajnim objektima na području Šapca evidentiran je rast cene sojine sačme na 69 din/kg i suncokretove sačme.

U maloprodajnim objektima na području Užica bila je niža cena suncokretove sačme, a cena je iznosila 35 din/kg. Obim ponude bio je slab.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica