PAD cene junadi i SKOK cene prasadi | Cene stoke

PAD cene junadi i SKOK cene prasadi | Cene stoke

Pad cena tovne junadi i tovnih bikova, na području Sremske Mitrovice, Kragujevca i Požarevca. Povećan obim tražnje prasadi uslovio rast cene, kako na pijacama, tako i u klanicama. Rast cene jagnjadi na području Šapca, Požarevca i Niša. Cena stočne hrane su se kretale u zavisnosti od ponude i tražnje.

 

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici evidentiran je pad otkupne cene tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma, po ceni od 210 din/kg. Cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma, takođe, je bila niža a iznosila je 220 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma na 210 din/kg i rast otkupne cene krava za klanje 155 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu niža je bila cena tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma, a viša cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma u nedelji za nama. Kod teladi je iznosila 380 din/kg, a kod junadi 210 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Užicu zabeležen je rast cene krava za klanje. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 190 din/kg.

Klanice sa područja jablaničkog regiona vršile su otkup tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma po ceni od 220 din/kg i krava za klanje po ceni od 150 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Leskovcu evidentirana je prodaja teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma i tovhnih bikova telesne mase preko 500 kilograma SM rase, a cene su bile na prošlonedeljnom nivou.

U klanicama na području pirotskog regiona otkupna cena teladi SM rase težine do 160 kilograma iznosila je 420 din/kg. Najčešča otkupna cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma bila je 220 din/kg, dok je kod krava za klanje bila 150 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma bila su skuplja u odnosu na prethodni period, a cena je bila 290 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma, koje su se mogle pazariti po 140 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Nišu zabeležen je rast cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, a cena je iznosila 250 din/kg. Viša je, takođe, bila cena tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 170 din/kg.

Na području braničevskog regiona otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je viša i u klanicama, a cena je iznosila 220 din/kg.


U klanicama na području Šapca zabeležen je rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, a otkupljivale su se po ceni 170 din/kg. Na pijaci žive stoke u Šabcu, takođe, je došlo do rasta cene iste kategorije svinja.

Klaničari sa područja Loznice po nižim su otkupnim cenama otkupljivali prasad telesne mase do 15 kilograma, odnosno za iznos od 300 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma u odnosu na prethodni period, a cena je iznosila 155 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu mogli su se pazariti prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma po ceni od 240 din/kg i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma po ceni od 150 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

U Šapcu je zabeležen rast cene jagnjadi, a najčešće su se mogla pazariti po ceni pd 290 din/kg. Na pijaci žive stoke u Požarevcu, cena jagnjadi bila je viša i mogla su se pazariti po ceni od 300 din/kg.

U klanicama u Nišu su cene bile više za jagnjad i ovaca, jagnjad su se otkupljivala po 280 din/kg, a ovce po145 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Vranju zabeležen je rast prodajne cene jaradi u odnosu na prethodni period. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 240 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Užicu jagnjad su bila jeftinija, a najčešće su se mogli pazariti za 310 din/kg.

Za razliku od njih, u klanicama na području zlatiborskog regiona otkupna cena ovaca bila je viša i iznosila je 150 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu, došlo je do pada cena dviski na dominantnih 150 din/kg i ovnova za priplod na 35.000 dinara po grlu. Za prodaju je dovezeno po petnaestak grla od obe kategorije.

U klanicama na području šumadijskog regiona, takođe, je bila niža otkupna cena dviski.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

U  maloprodajnim objektima na području Požarevca zabeležen je rast cene stočnog brašna na 26 din/kg

Na gazdinstvima u okolini Požarevca mogao se pazariti kukuruz okrunjen prirodno sušen po ceni od 21 din/kg. Ponuda i prodaja bili su prosečni.

Na  gazdinstvina u okolini Pančeva evidentiran je pad cena kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog i lucerkinog sena u balama. Cena kukuruza iznosila je 14.50 din/kg, a lucerkinog sena 15 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Šapca cene kukuruza, pšenice i lucerkinog sena u balama bile su više. Za lucerkino seno su kupci trebali da izdvoje 17 din/ kg, za kukuruz 18 din/kg, a za pšenicu 20 din/kg. Na pijaci u Šapcu su bili skuplji isti proizvodi u odnosu na prethodni period.

Na gazdinstvima u okolini Smedereva evidentiran je pad cene lucerkinog sena u balama na 13 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Sremske Mitrovice došlo do rasta cene kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog na dominantnih 20 din/kg.

Na gazdinstvina u okolini Užica je zabeležen rast cene lucerkinog sena u balama, a cena je iznosila 18 din/kg. U maloprodajnim objektima na području ovog grada došlo je do rasta dominantne cene sojine sačme na 65 din/kg.

Na pijaci u Loznici su se mogli pazariti kukuruz, pšenica, stočni ječam, stočno brašno, sojino zrno i lucerkin seno u balama. Cene su bile iste kao i u prethodnom period.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica