Neusklađenost ponude i tražnje | Vesti sa Produktne berze

Neusklađenost ponude i tražnje | Vesti sa Produktne berze

Slaba ponuda primarnih poljoprivrednih proizvoda, pšenice, kukuruza i soje nije dovela do promene cena. Prodavci robe su bili na znatno višim cenama od kupaca, što ukazuje na pomeranje cena berzanskih roba ka naviše.

 

Na stranim tržištima, dobra međunarodna tražnja pšenice, sa jedne strane, i slabija ponuda iz Rusije, uz logističke probleme u Francuskoj usled štrajkova, sa druge strane, doveli su do rasta cene pšenice. Nepoverenje trgovaca u stvarne efekte trgovinskog sporazuma kojim se Kina obavezala da će kupovati američke poljoprivredne proizvode, uz dolazak novog roda soje u Brazilu, koji se procenjuje da će biti rekordan, uticali su na pad cene soje.

Tražnja za kukuruzom sa klauzulom „fco-luka“ po cenama od 16,50 na početku nedelje do 16,80 din/kg bez PDV-a krajem nedelje sa isporukom februar – mart, nije rezultirala zaključenjem berzanskih ugovora. Prodavci žutog zrna su bili na cenama od 17 din/kg fco-luka.

Ponuda pšenice iznad 20,00 din/kg bez PDV-a i tražnja po nešto nižim cenama nisu doveli do realizacije posla. Ovakvo stanje na tržištu pšenice implicira na rast cena. Mora se istaći da je protekle nedelje bila izrazito veća tražnja za stočnom pšenicom, međutim ponuda nije bilo.

Nedostatak ponude soje od početka godine, odnosno suzdržanost prodavaca na tržištu soje ukazuje na rast cena ove uljarice. Potražnja za sojom je bila iznad 39,00 din/kg bez PDV-a, dok prodavaca nije bilo na tim cenama.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 2,69%, a kukuruz je poskupeo 4,84%. U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 1,58%, a sojina sačma je pojeftinila 0,57%. U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 1,68%, a kukuruz je poskupeo 0,73%.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica