Kukuruz treću nedelju za redom beleži uzlazni trend | Vesti sa Produktne berze

Kukuruz treću nedelju za redom beleži uzlazni trend | Vesti sa Produktne berze

Tokom protekle nedelje na Produktnoj berzi došlo je do rasta cena primarnih poljoprivrednih proizvoda, pšenice, kukuruza i soje. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 2.500 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 66.950.000 dinara.

Kukuruz treću nedelju za redom beleži uzlazni trend. Ugovori na pariteu FCA su zaključivani u cenovnom rasponu od 16,60 din/kg do 17,00 din/kg bez PDV-a (od 18,26 din/kg do 18,70 din/kg sa PDV-om). Na strani tražnje više aktivnosti su pokazali domaći prerađivači. U odnosu na prethodnu nedelju beležimo rast ove žitarice za 1,33%. Tražnja kukuruza na paritetu CPT luka sa isporukom robe do kraja jula, bila je na cenovnom nivou od 17,20 din/kg bez PDV-a (18,92 sa PDV-om).

Pšenicom novog roda (hl 73kg) na paritetu FCA se trgovalo po ceni od 17,80 din/kg bez PDV-a (19,58 din/kg sa PDV-om), dok je kupoprodajni ugovor na paritetu fco-kupac zaključen po ceni od 18,50 din/kg bez PDV-a (20,35 din/kg sa PDV-om).

Soja kao i kukuruz beleži pozitivne cenovne trendove tokom protekle nedelje na organizovanom robno-berzanskom tržištu. Svi kupoprodajni ugovori su zaključeni po ceni od 43,50 din/kg bez PDV-a (47,85 din/kg sa PDV-a). U odnosu na prethodnu nedelju cena je viša za 2,35%. Terminski ugovor za sojino zrno roda 2020. godine na paritetu FCA je zaključen po ceni od 337 eur/t u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS. Prometovana je količina od 500 tona sa isporukom robe septembar/oktobar. Zanimljivo je istaći da veće interesovanje vlada za terminsku kupoprodaju ove uljarice, nego za spot trgovanje.

Stočni ječam roda 2020. godine (hl 62kg) je prometovan po ceni od 14,60 din/kg bez PDV-a (16,06 din sa PDV-om).

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica