Kretanje cena poljoprivrednih proizvoda za period 18-22.04.2016.

Kretanje cena poljoprivrednih proizvoda za period 18-22.04.2016.

Iako je setva u mnogim krajevima završena, drugi poljski radovi, koji su u toku, uticali su na to da manjka žitarica u ponudi tokom prošle nedelje. Takva situacija, uz povećanu tražnju zbog utovara barži, dovela je do porasta cene kukuruza.

Početkom nedelje, veštački suvim kukuruzom trgovano je po ceni od 16,20 do 16,45 din/kg+PDV, dok je nedelja završena sa cenom od 17,40 do 17,50 din/kg+PDV, a kukuruz sa vlagom do 16% koštao je od 16,00 do 16,60 din/kg+PDV.

Cena pšenice kretala se od 16,40 do 16,60 din/kg+PDV, kao i prethodne sedmice.

Smanjena ponuda u odnosu na tražnju dovela je do povećanja cene soje, koja je nuđena po ceni do 41 din/kg+PDV, a njome je trgovano po ceni od 40,80 do 41,00 din/kg+PDV.

Cena stočnog brašna u proseku je bila od 17,20 do 17,50 din/kg+PDV.

U Mađarskoj, cena pšenice za avgust iznosi 143 evra po t, a kukuruza za maj – 142 eur/t, prodaja suncokreta se za mesec maj dogovara po ceni od 382,58 eur/t, a uljana repica za avgust je 343,84 eur/t.

Na berzi u Parizu cena kukuruza za jun je 163 eur/t, a uljane repice za maj 380,25 eur/t. Pšenica za maj je 153,25 eur/t.
Rast beleži fjučers cena soje na berzi u Čikagu sa 348,32 $/t na 374,26 $/t.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica