Cene stoke za period 21-25.07.2017.

Cene stoke za period 21-25.07.2017.

U nedelji za nama došlo je do rasta cene teladi, dok su junad, prasad i jagnjad bila jeftinija.

 

Na stočnoj pijaci u Kraljevu i u klanicama na području Raške došlo je do rasta cene teladi do 160 kilograma. Dominirao je iznos od 470 din/kg. Za razliku od njih, niža je bila dominantna prodajna cena priplodnih junica u odnosu na protekli period. Klanice na području južnog Banata otkuljivale su jedino tovnu junad težu od 480 kilograma. Dominiraio je iznos od 220 din/kg.

U klanicama na području Beograda došlo je do pada otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma u odnosu na prethodni period. Otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma bila je niža u odnosu na prethodnu nedelju i u klanicama na području Podunavlja. Na stočnoj pijaci u Smederevu, takođe, zabeležen je pad prodajnih cena obe kategorije prasadi. Prasad su protekle sedmice bila jeftinija i na pijaci žive stoke u Pančevu i najčešće su se mogla pazariti po ceni od 280 din/kg. Niža je bila i cena tovnih svinja od 80 do 120 kg. Dominirao je iznos od 160 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Smederevu evidentiran je pad dominantne cene jagnjadi na 270 din/kg. Niža prodajna cena jagnjadi i ovnova za priplod zabeležena je na pijaci žive stoke u Kraljevu. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 220 din/kg, dok su se priplodni ovnovi mogli pazariti po ceni od 30.250 dinara po grlu. U klanicama na području Niša zabeležen je pad otkupne cene jagnjadi, pošto je dominirao iznos od 240 din/kg. 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica